V60 Plug-in Hybrid

2014

Sikkerhedstilstand - startforsøg

Hvis bilen er sat i sikkerhedstilstand kan der gøres startforsøg, hvis alt virker normalt, og det er kontrolleret, at der ikke er brændstoflækage.

Undersøg først, at der ikke er løbet brændstof ud af bilen. Der må heller ikke lugte af brændstof.

Hvis alt ser ud til at være normalt, og det er kontrolleret, at der ikke er nogen brændstoflækage, kan der gøres startforsøg.

Tag fjernbetjeningen ud og åbn førerdøren. Hvis der nu vises en meddelelse om, at tændingen er slået til, skal du trykke på startknappen. Luk derefter døren og sæt fjernbetjeningen på plads igen. Bilens elektronik forsøger nu at foretage tilbagestilling til normal status. Forsøg derefter at starte bilen.

Hvis meddelelsen Sikkerhedsfunk. Se instr.bog stadig vises på displayet må bilen ikke køres eller bugseres men skal bjærges. Skjulte skader kan gøre bilen umulig at manøvrere under kørslen, selvom den lader til at kunne køres.

 Advarsel

Forsøg under ingen omstændigheder at genstarte bilen, hvis der lugter af brændstof, når meddelelsen Sikkerhedsfunk. Se instr.bog vises. Forlad bilen så hurtigt som muligt.

 Advarsel

Da bilen stadig er i sikkerhedsfunktion, må den ikke bugseres. Den skal bjerges fra stedet. Volvo anbefaler, at den bjerges til et autoriseret Volvo-værksted.

Har det hjulpet?