Driver Alert System*

Driver Alert System har til formål at hjælpe en fører, hvis kørsel er ved at blive dårligere, eller som er ved forlade sin kørebane uden at vide af det.

Driver Alert System består af forskellige funktioner, som kan være aktiveret samtidigt eller hver for sig:

En funktion der er slået til, er i standby og aktiveres automatisk, når hastigheden kommer over 65 km/t.

Funktionen deaktiveres igen, når hastigheden falder under 60 km/t.

Begge funktioner anvender et kamera, der kræver, at kørebanen har malede sidemarkeringer på hver side.

 Advarsel

Driver Alert System fungerer ikke i alle situationer, det er kun beregnet som et supplerende hjælpemiddel.

Føreren er altid i sidste ende ansvarlig for, at køretøjet køres på en sikker måde.

  1. * Ekstraudstyr/tilbehør.

Har det hjulpet?