Start af motor

Motoren startes og slukkes med fjernbetjeningen og START/STOP ENGINE-knappen.

Dieselmotor

P3-V60H Fjärrnyckel + Start/Stop-knapp
Tændingslås med fjernbetjening trukket ud/trykket ind og START/STOP ENGINE-knap.

 Vigtigt

Tryk ikke fjernbetjeningen ind vendt den forkerte vej. Hold i enden med det aftagelige nøgleblad, se Aftageligt nøgleblad - udtagning/fastgøring.
Sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen, og tryk den ind til dens endestilling. Bemærk, at hvis bilen er udstyret med Alkolås*, skal en udåndingsprøve først godkendes, inden motoren kan startes. For mere information om Alkolås, se Alkolås*.
Træd bremsepedalen helt ned1.
Tryk på START/STOP ENGINE, og slip den derefter.

Ved motorstart arbejder startmotoren, indtil motoren starter eller indtil dens overophedningsafbryder reagerer.

Ved motorstart under normale forhold prioriteres bilens elektriske drivmotor – dieselmotoren forbliver slukket. Dette betyder, at efter tryk på START/STOP ENGINE-knappen er elmotoren "startet", og bilen er køreklar. Startet motor angives af, at kombiinstrumentets kontrollamper slukkes og dets forudindstillede tema tændes (se Kombiinstrument, digitalt - oversigt).

Der er imidlertid situationer, hvor dieselmotoren starter i stedet – f.eks. ved en for lav temperatur, eller hvis hybridbatteriet skal oplades.

 Vigtigt

Hvis motoren ikke er startet efter tre forsøg - vent tre minutter før et nyt forsøg. Startevnen forbedres, hvis startbatteriet kan genoprette sig.

 Advarsel

Tag aldrig fjernbetjeningen ud af tændingslåsen efter motorstart, eller når bilen bugseres.

 Advarsel

Tag altid fjernbetjeningen ud af tændingslåsen, når du forlader bilen, og sørg for, at nøglepositionen er 0 - især hvis der er børn i bilen. For information om, hvordan det gøres - se Nøglepositioner.

 Note

Ved koldstart kan omdrejningstallet ved tomgang være betydeligt højere end normalt for visse motortyper. Dette gøres for så hurtigt som muligt at få udstødningsrensesystemet op på normal driftstemperatur, hvilket minimerer udstødning og skåner miljøet.

Keyless drive*

Følg trin 2-3 for nøglefri start af motor.

 Note

For at motoren kan starte, skal en af bilens fjernbetjeninger med Keyless drive-funktion findes i kabinen eller bagagerummet.

 Advarsel

Tag aldrig fjernbetjeningen ud af bilen under kørsel eller ved bugsering.
  1. * Ekstraudstyr/tilbehør.
  2. 1 Hvis bilen er i bevægelse, er det tilstrækkeligt at trykke på START/STOP ENGINE-knappen for at starte motoren.

Related documents

Har det hjulpet?