Luftdistribution - recirkulation

Recirkulation vælges for at holde dårlig luft, udstødningsgas osv. ude fra kabinen, hvilket vil sige, at der ikke suges luft udefra ind i bilen, mens funktionen er aktiveret.
P4-1246 Button Recirculation

Når recirkulation er slået til, lyser den orange lampe i knappen.

 Vigtigt

Hvis luften i bilen recirkuleres for længe, risikerer man, at der dannes dug på indersiden af ruderne.

Timer

Med timerfunktionen aktiveret forlader anlægget manuelt aktiveret recirkulationsstilling efter et tidsrum, der afhænger af udetemperaturen. Det mindsker risikoen for is, dug og dårlig luft.

Det er muligt at aktivere/deaktivere funktionen i menusystemet MY CAR. For en beskrivelse af menusystemet, se MY CAR.

 Note

Ved valg af maks. defroster frakobles recirkulationen altid.

Har det hjulpet?