Overophedning

Under særlige forhold, f.eks. ved kørsel i stærkt bakket terræn og varmt vejr, er der risiko for, at motoren og kølesystemet overophedes - særligt ved tung last.

For oplysninger om overophedning ved kørsel med anhænger, se Kørsel med anhænger.

  • Fjern ekstra lygter, som er placeret foran kølergitteret ved kørsel i varmt vejr.
  • Hvis temperaturen i motorens kølesystem bliver for høj, tændes et advarselssymbol på kombiinstrumentets informationsdisplay og viser dér tekstmeddelelsen Høj motortemp. Stands straks. Stands bilen på en sikker måde, og lad motoren gå i tomgang i nogle minutter for at køle af.
  • Hvis tekstmeddelelsen Høj motortemp. Sluk motor eller Lav kølevæske Stands motor vises, skal motoren standses, efter at bilen er standset.
  • Ved overophedning i gearkassen aktiveres en indbygget beskyttelsesfunktion, som bl.a. tændes et advarselssymbol på kombiinstrumentet, og dets display viser tekstmeddelelsen Transm.olietemp. Nedsæt hastighed eller Transm.olietemp. Stands sikkert – følg den givne anbefaling, og sæt hastigheden ned, eller stands bilen på en sikker måde. Lad derefter motoren gå i tomgang i nogle minutter for at lade gearkassen afkøle.
  • I tilfælde af overophedning frakobles bilens aircondition muligvis midlertidigt.
  • Stands ikke motoren straks ved stop efter hård kørsel.

 Note

Det er normalt, at motorens ventilator kører et stykke tid efter, at motoren er slukket.

Har det hjulpet?