Opladning af hybridbatteri - forberedelser

Inden opladning af bilens hybridbatteri kan påbegyndes, skal der laves en række forberedelser.

 Advarsel

  • Opladning af hybridbatteriet må udelukkende ske fra godkendte, jordede 230 V-stikkontakter.
  • Kontrolenhedens fejlstrømsafbryder beskytter bilen, men der er alligevel risiko for overbelastning af 230 V-nettet.
  • Undgå synligt slidte eller beskadigede stikkontakter, da de ved brug kan føre til brand og/eller kvæstelse.
  • Brug aldrig et forlængerkabel.

 Advarsel

Udskiftning af hybridbatteri må kun udføres af et værksted - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.

Før opladning

 Vigtigt

  • Kontrolenheden må ikke udsættes for eller nedsænkes i vand.
  • Undgå direkte sollys.

 Vigtigt

  • Kontroller, at 230 V-stikkontakten har tilstrækkelig strømforsyning til at oplade elkøretøjer. I tvivlstilfælde bør stikkontakten kontrolleres af en fagmand.
  • Hvis stikkontakten har en ukendt strømstyrke, anvendes det laveste niveau på kontrolenheden.

ladekablets kontrolenhed vælges den ønskede ladestrøm 6-16 A1. Ved leveringen er den lavest mulige ladestrøm forudindstillet.

Åbning/lukning af ladestikkets klap

P3-1246-V60H-Laddningslucka
Ikon röd pil 1

Tryk den bageste del af klappen ind, og slip.

Ikon röd pil 2

Åbn klappen.

Ikon röd pil 3

Træk ladestikkets dæksel løs, og fastgør det i holderen på klappens inderside. Sørg for, at dækslets gummistrop er buet nedad for at forhindre, at dækslet løsner sig fra holderen.

Lukning af ladestikkets klap foretages i omvendt rækkefølge.

  1. 1 Den maksimale ladestrøm kan variere afhængigt af markedet.

Har det hjulpet?