Forkonditionering - parkering indendørs

Med valget Indendørspark. aktiveres den eldrevne varmer under forkonditioneringen.
P3-1320 Symbol parking indoor

Hvis man vælger indstillingen Indendørspark., deaktiveres den brændstofdrevne varmer under forkonditioneringen. Denne opvarmning vil have en lidt lavere ydelse end indstillingen Udendørs parker. ved udetemperaturer på under 5 °C.

 Note

Bilen skal være tilsluttet til elnettet, før den eldrevne varmer kan aktiveres.
Tryk på OK for at komme til menuen.
Gå med fingerhjulet til Forindst. af temp., og vælg med OK.
Hvis indstillingen Indendørspark. allerede er udført, vises symbolet for dette på displayet. Fortsæt i så fald fra punkt 7.
Hvis Udendørs parker. er valgt, vises i stedet symbolet for dette. Gå med fingerhjulet til symbolet, og vælg med OK.
Gå videre i næste menu til Indendørspark., og vælg med OK.
Gå tilbage i menuen med RESET.
Vælg, om opvarmning af sæde og rat1 skal aktiveres eller ej. Gå med fingerhjulet til P3-1320 Symbol frontseats heat – text, og vælg med OK.
Gå med fingerhjulet til Førersæde henholdsvis Passagersæde, og vælg med OK-knappen, hvis de skal aktiveres2 under forkonditioneringen.
Forlad menuen med RESET.

 Advarsel

Brug ikke den brændstofdrevne varmer indendørs i uventilerede rum. Der kommer udstødningsgas.
  1. 1 Opvarmning af sæde og rat kan kun aktiveres, når bilen er tilsluttet til elnettet.
  2. 2 Afkryds feltet for at aktivere.

Har det hjulpet?