Sideairbag (SIPS)

Ved en sidekollision fordeles en stor del af kollisionskraften af SIPS (Side Impact Protection System) til vanger, stolper, gulv, loft og andre dele af karosseriet. Sideairbaggene på fører- og passagerplads beskytter brystet og bækkenet, og udgør en vigtig del af SIPS.
P3-1246-XC60 SIPS

SIPS-bag-systemet består af to hoveddele: sideairbag og sensorer. Sideairbaggen befinder sig i forsædets rygramme.

Ved en tilstrækkeligt kraftig kollision reagerer sensorer, og sideairbaggen pustes op. Airbaggen pustes op mellem den kørende og dørpanelet og dæmper dermed stødet for den kørende i kollisionsøjeblikket. Når airbaggen presses sammen under kollisionen, tømmes den. Normalt pustes kun sideairbaggen i airbagsiden op.

P3-1146-SIPS Left
Førerplads, venstrestyret bil.
P3-1146-SIPS Right
Passagerplads, venstrestyret bil.

 Advarsel

  • Volvo anbefaler, at reparation kun udføres af et autoriseret Volvo-værksted. Et forkert indgreb i SIPS-bag-systemet kan forårsage funktionsfejl og medføre alvorlige personskader.
  • Placer ikke genstande i området mellem sædets yderside og dørpanelet, da dette område kan blive påvirket af sideairbaggen.
  • Volvo anbefaler, at kun indtræk, der er godkendt af Volvo, anvendes. Andre indtræk kan hindre sideairbaggenes funktion.
  • Sideairbaggen er et supplement til sikkerhedsselen. Brug altid sikkerhedssele.

Har det hjulpet?