Besked

Samtidig med at et advarsels-, informations- eller kontrolsymbol tændes, vises der en supplerende meddelelse på informationsdisplayet.
Meddelelse / beskedBetydning
Stands straks1Stands bilen og sluk for motoren. Alvorlig risiko for skade - kontakt et værksted2.
Sluk motor1Stands bilen og sluk for motoren. Alvorlig risiko for skade - kontakt et værksted2.
Service snarest1Kontakt et værksted2 for omgående kontrol af bilen.
Service påkrævet1Kontakt et værksted2 for kontrol af bilen så snart som muligt.
Se instr.bog1Læs instruktionsvejledningen.
Aftal tid for vedligeholdelseTid til at bestille service - kontakt et værksted2.
Tid til regelm. vedligeholdelseTid til service - kontakt et værksted2. Tidspunktet afhænger af antal tilbagelagte kilometer, hvor mange måneder, der er gået siden sidste service, hvor længe motoren har været i gang, og oliekvaliteten.
Vedligeholdelse uopsætteligHvis serviceintervallet ikke overholdes, dækker garantien ikke eventuelle beskadigede dele - kontakt et værksted2.
Transmission Skift olie Kontakt et værksted2 for kontrol af bilen så snart som muligt.
Transmission Nedsat funktion

Gearkassen kan ikke håndtere fuld kapacitet. Kør forsigtigt, indtil meddelelsen forsvinder3.

Ved gentagen visning - kontakt et værksted2.

Transm.olietemp Nedsæt hastighedKør roligere eller stands bilen på en sikker måde. Sæt bilen i frigear og lad motoren gå i tomgang, indtil meddelelsen forsvinder3.
Transm.olietemp Stands sikkert Vent på kølingKritisk fejl. Stands straks bilen på en sikker måde, og kontakt et værksted2.
Midlertidigt slået fra1En funktion er midlertidigt slået fra og genindstilles automatisk under kørsel eller efter en ny start.
Lav batterispæn. Nedsat strømforb.Audiosystemet er lukket ned for at spare energi. Oplad batteriet.
  1. 1 Del af meddelelse, vises sammen med oplysning om, hvor der er opstået problemer.
  2. 2 Et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
  3. 3 For mere information om automatisk gearkasse, se Automatisk gearkasse - Geartronic.

Har det hjulpet?