Brændstofdrevet varmer - automatisk indstilling/deaktivering

Den brændstofdrevne varmers automatiske opstart kan deaktiveres, hvis det ønskes.

 Note

Hvis den brændstofdrevne varmer deaktiveres, vil dieselmotoren starte oftere for at dække varmebehovet ved køretilstand PURE eller HYBRID, dvs. eldriften vil være begrænset.
Tryk på OK, se Menubetjening - kombiinstrument, for at få adgang til menuen.
Gå med fingerhjulet til Indstillinger, og vælg med OK.
Vælg et af punkterne Auto varmer TIL eller Auto varm. FRA med fingerhjulet, og bekræft med OK.
Forlad menuen med RESET.

Har det hjulpet?