V60 Plug-in Hybrid

2014

Ladestrøm

Ladestrøm bruges til opladning af hybridbatteriet og forkonditionering af bilen. Ladekablet mellem bilens ladestik og en 230 V-kontakt kan ved hjælp af kontrolenheden indstilles til belastning ved forskellige strømstyrker (6-16 A).

Når ladekablet aktiveres, viser kombiinstrumentet en meddelelse, og en lysdiode tændes i bilens ladestik. Ladestrømmen bruges primært til batteriopladning, men benyttes også til forkonditionering forkonditionering af bilen.

 Vigtigt

Tag aldrig ladekablet ud af 230 V-stikkontakten under opladning, da der er risiko for, at 230 V-stikkontakten beskadiges.

Opladningstiden varierer alt efter den indstillede strømstyrke på kontrolenheden.

Se eksempler i følgende tabel:

Strømstyrke (A)Opladningstid (timer)
67,5–10,0
104,5–7,0
164,0–5,5

 Note

  • I meget koldt eller varmt vejr anvendes en del af ladestrømmen til at opvarme/køle hybridbatteriet og kabinen (forkonditionering), hvilket medfører længere opladningstid.
  • Ladetiden forlænges, hvis forkonditionering er valgt. Tidsforbruget afhænger hovedsageligt af udetemperaturen.
P3-1246-V60H-Ladduttag
Ladekabel-dæksel og ladestik.

Normalt indgår flere 230 V-forbrugere i et sikringskredsløb, hvorfor yderligere forbrugere (f.eks. belysning, støvsuger, boremaskine osv.) kan være tilsluttet til den samme sikring.

Eksempel 1

Hvis bilen tilsluttes til en 230 V/10 A-kontakt og kontrolenheden er indstillet til 16 A, vil bilen forsøge at trække 16 A fra 230 V-nettet - efter et stykke tid vil den overbelastede 10 A-sikring for kontakten blive udløst, og batteriopladningen afbrydes.

Nulstil i så fald sikringen for kontakten, og vælg en lavere ladestrøm på kontrolenheden, se Opladning af hybridbatteri - forberedelser.

Eksempel 2

Hvis bilen tilsluttes til en 230 V/10 A-kontakt og kontrolenheden er indstillet til 10 A, vil bilen trække 10 A fra 230 V-nettet. Hvis yderligere forbrugere tilsluttes til den samme kontakt (eller en anden kontakt i det samme sikringskredsløb), er der risiko for, at kontakten/sikringskredsløbet overbelastes og udløses, hvorved batteriopladningen afbrydes.

Nulstil i så fald sikringen for kontakten/sikringskredsløbet, og vælg en lavere ladestrøm på kontrolenheden - eller afbryd andre forbrugere fra kontakten.

Eksempel 3

Hvis bilen tilsluttes til en 230 V/10 A-kontakt og kontrolenheden er indstillet til 6 A , vil bilen kun trække 6 A fra 230 V-nettet. Batteriopladningen vil tage længere tid, men andre forbrugere kan samtidig være tilsluttet til den samme kontakt (eller sikringskredsløb), så længe den samlede belastning ikke overstiger sikringskredsløbets kapacitet.

Har det hjulpet?