V60 Plug-in Hybrid

2014

Sikkerhed - advarselssymbol

Advarselssymbolet vises, hvis der registreres en fejl i fejlsøgningen, eller hvis et system er blevet aktiveret. I de tilfælde, hvor det er nødvendigt, vises advarselssymbolet sammen med en meddelelse på kombiinstrumentets informationsdisplay.
P3-1246-312H-Warning symbols in combi
Advarselstrekant og advarselssymbol for airbagsystemet på kombiinstrumentet.

Advarselssymbolet på kombiinstrumentet lyser, når fjernbetjeningen er i nøgleposition II. Symbolet forsvinder efter ca. 6 sekunder, hvis airbagsystemet er fejlfri.

 Advarsel

Hvis advarselssymbolet for airbagsystemet fortsat er tændt eller tændes under kørslen, er det tegn på, at airbagsystemet ikke fungerer fuldt ud. Symbolet angiver, at der er en fejl i sikkerhedsselesystemet, SIPS, IC-systemet eller en anden fejl i systemet. Volvo anbefaler, at du hurtigst muligt kontakter et autoriseret Volvo-værksted.

Hvis advarselssymbolet er defekt, tændes advarselstrekanten, og SRS-airbag Service påkrævet eller SRS-airbag Service snarest vises på displayet. Volvo anbefaler, at du snarest kontakter et autoriseret Volvo-værksted.

Har det hjulpet?