Drivsystem - køretilstande

Bilens to drivsystemer anvendes enten enkeltvis eller parallelt. Under kørslen kan føreren vælge mellem forskellige køretilstande. Uanset den valgte køretilstand kontrollerer styresystemet, at kombinationen af køreegenskaber, køreoplevelse, miljøpåvirkning og brændstoføkonomi altid er optimal i forhold til den valgte køretilstand.

Hvis en køretilstand ikke kan aktiveres, forklares årsagen med en tekstmeddelelse på kombiinstrumentet.

 Note

Føreren kan ikke indstille en "forkert" køretilstand - hvis en parameter i en bestemt situation ikke er opfyldt, vælger systemet automatisk en anden mere passende køretilstand.
P3-1346-V60H Knappar Körlägen
Knapper for køretilstande.

 Advarsel

 • Lad ikke bilen stå i et uventileret rum med aktiveret køretilstand og slukket dieselmotor - der sker automatisk motorstart ved lavt energiniveau i hybridbatteriet, og udstødningsgasserne kan i så fald skade mennesker og dyr alvorligt.

Ikon röd cirkel 2PURE

P3-1246-v60H-Knapp PURE

Dette punkt fokuserer på kørsel på el og lavt energiforbrug og hjælper føreren med at maksimere kørsel på hybridbatteriet.

Da kørestrækningen på el afhænger af bilens samlede energiforbrug, gives der afkald på funktioner der begrænser kørestrækningen, f.eks. klima- og dynamisk ydeevne. For at få den længst mulige kørestrækning er aircondition derfor slået fra – den kan aktiveres med AC-knappen, hvis det ønskes.

 Note

Ved dugdannelse, tryk på AC-, AUTO- eller defrosterknappen.

Bemærk følgende

Denne køretilstand kan kun vælges, når hybridbatteriet har et tilstrækkeligt højt energiniveau.

Dieselmotoren kan i nogle tilfælde starte automatisk, selv om køretilstand PURE er valgt, f.eks.:

 • hvis hastigheden overstiger 125 km/t
 • hvis føreren beder om mere drivkraft, end eldriften kan give
 • hvis hybridbatteriet har for lavt energiniveau og skal oplades
 • ved system-/komponentbegrænsninger, f.eks. lav udetemperatur, se Energiflow.

Ikon röd cirkel 1HYBRID

P3-1246-v60H-Knapp HYBRID

Dette punkt er bilens forudindstillede starttilstand. Styresystemet bruger både den elektriske og den dieseldrevne motor – enkeltvis eller parallelt – og beregner den optimale udnyttelse, hvad angår ydeevne, brændstofforbrug og komfort.

Evnen til at køre med kun elmotor i køretilstanden HYBRID afhænger af hybridbatteriets energiniveau og f.eks. behovet for opvarmning/afkøling i kabinen. Ved højt niveau er evnen til kun eldrift den samme som i PURE-tilstand - dvs.bilen er nem at køre som en elbil (høj strøm til rådighed).

Ved lavt energiniveau (hybridbatteriet næsten tomt) skal også batteriets energiniveau opretholdes på samme tid, hvilket fører til, at dieselmotoren starter oftere.

For at genskabe evnen til at køre på kun el i HYBRID-tilstand:

 • Oplad hybridbatteriet fra en 230 V-kontakt med ladekablet (se Ladestrøm) eller brug SAVE-funktionen.

Bemærk følgende

 • Også ved højt energiniveau i hybridbatteriet kan dieselmotoren starte, f.eks. for at hæve/sænke temperaturen i kabinen.

Ikon röd cirkel 3POWER

P3-1246-v60H-Knapp POWER

Dette valg sætter bilen i bedste reaktion og ydeevne-tilstand ved at både den elektriske og dieselmotoren er aktiveret hele tiden. Bilen får sporty egenskaber og en hurtigere reaktion ved gasgivning.

Ved aktiv kørsel prioriteres kørsel i lavere gear, hvilket giver senere opgearing.

Bemærk følgende

 • Dieselmotoren kører kontinuerligt.
 • Bilen drives af både for- og baghjul.
 • Denne køretilstand medfører et øget brændstofforbrug.

Ikon röd cirkel 4AWD

P3-1346-v60H-Knapp AWD

Tilstanden aktiverer firehjulstræk, hvilket forbedrer bilens vejgreb og trækkraft. Tilstanden er primært beregnet til brug ved lav hastighed i glat føre, men firehjulstræk har også en stabiliserende effekt ved højere hastigheder.

Bemærk følgende

 • Dieselmotoren kører kontinuerligt.
 • Denne køretilstand medfører et øget brændstofforbrug.

Ikon röd cirkel 5SAVE

P3-1346-v60H-Knapp SAVE

Denne funktion starter opladning af hybridbatteriet og sikrer, at dets energiniveau ikke bliver mindre end en kapacitet svarende til ca. 20 km kørsel med eldrift. Ideen er at gemme denne energi til et senere tidspunkt, hvor kørsel på el er mere hensigtsmæssigt, f.eks. ved bykørsel.

Hvis hybridbatteriets energiniveau er lavt ved tryk på SAVE-knappen vil dieselmotoren først lade det op til en kapacitet svarende til ca. 20 km kørsel med eldrift.

Kørsel med elmotoren sparer mere brændstof ved lave hastigheder end ved højere. Vælg derfor primært SAVE, når hybridbatteriets energiniveau er højt, og en planlagt kørsel skal begynde med en længere strækning ved højere hastigheder (f.eks. på motorvej) og slutte med en strækning ved lave hastigheder, hvor eldrift ønskes.

Hvis der trykkes på SAVE-knappen, og hybridbatteriets energiniveau svarer til mere end ca. 20 km kørsel med eldrift, bibeholdes hybridbatteriets aktuelle energiniveau.

Uanset den valgte køretilstand aktiveres midlertidigt en opladning af hybridbatteriet i baggrunden – svarende til SAVE-funktionen – hvor en automatisk DPF-regenerering udføres.

Bemærk følgende

 • Denne køretilstand medfører et øget brændstofforbrug.
 • Efter at dieselmotoren har opladet hybridbatteriet til dets SAVE-niveau, vil styresystemet stoppe/starte dieselmotoren på samme måde som ved lavt energiniveau i HYBRID-tilstand.

Køretilstande i MY CAR

I bilens menusystem er der korte beskrivelser af bilens forskellige køretilstande.

Gå til MY CARHYBRIDKøremodi.
Vælg der mellem PURE, HYBRID, POWER, AWD og SAVE, og bekræft med OK.

Start/Stop-funktion

Styresystemet bestemmer, hvornår dieselmotoren kan stoppes og være slukket, og hvor længe. Det svarer til Start/Stop-funktionen i konventionelle biler med brændstofdrevne motorer.

Kørselsstatistik

Bilen gemmer statistik over forbrugt el/diesel i forhold til den kørte strækning.

Foruden via kørecomputeren er der adgang til kørselsstatistikken via menusystemet MY CAR:

 • Gå til MY CARTurstatistik, og bekræft med OK.

Har det hjulpet?