Kørecomputer - kørselsstatistik*

Der lagres information om de udførte kørsler, herunder gennemsnitligt brændstofforbrug og gennemsnitshastighed. Dette kan ses på midterkonsollens skærm som et søjlediagram.

Funktion

P4-1220-Trip statistics
Kørselsstatistik1.

Brændstof- og elforbrug vises i separate grafer. Det viste elforbrug er "netto"-forbruget, dvs. forbrugt energi minus regenereret energi, der skabes ved bremsning.

Hver søjle symboliserer 1 km eller 10 km kørt strækning, afhængigt af den valgte skala - søjlen længst til højre viser værdien for den igangværende km eller 10 km.

Med TUNE-knappen kan skalaen for søjlerne skiftes mellem 1 km og 10 km - markøren længst til højre skifter position mellem øvre og nedre, relateret til den valgte skala.

Betjening

I menusystemet MY CAR kan der foretages forskellige indstillinger. For en beskrivelse af menusystemet, se MY CAR

  • Start ny tur - med ENTER slettes al tidligere statistik, gå ud af menuen med EXIT.
  • Reset for hver tur - sæt kryds i feltet med ENTER, og gå ud af menuen med EXIT.

Med punktet "Reset for hver tur" afkrydset slettes al statistik automatisk efter afsluttet kørsel og 4 timers stilstand. Ved den næste motorstart starter kørselsstatistikken forfra fra nul.

Hvis en ny kørecyklus skal påbegyndes, inden 4 timer er gået, skal den aktuelle periode først slettes manuelt med punktet "Start ny tur".

Se også information om Eco guide.

  1. * Ekstraudstyr/tilbehør.
  2. 1 Illustrationen er skematisk - layoutet kan variere afhængigt af bilmodel eller opdateret software.

Har det hjulpet?