Generelt om sikkerhedssele

En opbremsning kan få alvorlige følger, hvis sikkerhedsselen ikke er i brug. Kontroller derfor, at alle passagerer har spændt sikkerhedsselen under kørslen.
p3007 Säkerhet i kupé

For at sikkerhedsselen skal give maksimal beskyttelse er det vigtigt at den ligger forsvarligt an mod kroppen. Læn ikke ryglænet for langt bagud. Sikkerhedsselen er beregnet til at beskytte i normal siddestilling.

Passagerer uden sele bliver påmindet om at tage sikkerhedssele på gennem hørbar og lyspåmindelse.

Husk

  • Brug ikke klemmer eller andet, der kan forhindre sikkerhedsselen i at ligge helt til.
  • Sikkerhedsselen må ikke være snoet eller vredet.
  • Hofteselen skal sidde lavt (ikke over maven).
  • Stræk hofteselen over hoften ved at trække diagonalselen opad mod skulderen.

 Advarsel

Sikkerhedsselen og airbaggen arbejder sammen. Hvis sikkerhedsselen ikke anvendes eller anvendes forkert, kan det påvirke airbaggens effekt ved en kollision.

 Advarsel

Hver sikkerhedssele er kun beregnet til én person.

 Advarsel

Foretag aldrig nogen ændringer eller reparationer af sikkerhedsselen på egen hånd. Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted.

Hvis sikkerhedsselen har været udsat for en kraftig belastning, f.eks. i forbindelse med en kollision, skal hele sikkerhedsselen udskiftes. En del af sikkerhedsselens beskyttende egenskaber kan være blevet forringet, selvom den virker ubeskadiget. Udskift også sikkerhedsselen, hvis den er slidt eller beskadiget. Den nye sikkerhedssele skal være typegodkendt og beregnet til den samme plads som den udskiftede sikkerhedssele.

Har det hjulpet?