Automatisk regulering

Autofunktionen regulerer automatisk temperatur, aircondition, blæserhastighed, recirkulation og luftfordeling.
P3-1020-S60/V60/V60H Button Auto

Ved valg af en eller flere manuelle funktioner styres de øvrige funktioner fortsat automatisk. Med et tryk på AUTO slås alle manuelle indstillinger fra. Skærmen viser AUTO KLIMA.

I automatisk indstilling kan blæserhastigheden indstilles i menusystemet MY CAR. For en beskrivelse af menusystemet, se MY CAR.

Related documents

Har det hjulpet?