Dæk - lufttryk

Dæk kan have forskellige lufttryk, som måles i enheden bar.

Kontrollere dæktrykkene

Dæktrykkene skal kontrolleres en gang om måneden.

P3-1246-V60H-wheel side

Dækventilen er dækket af et plastlåg, der er forsynet med et hul1.

Tage ventildækslet af
Tag torxnøglen ud (sidder i skumblokken bag panelet i venstre side af bagagerummet).
Tryk torxnøglen ind i hullet.
Lirk dækslet løst ved hjælp af torxnøglen Ikon röd pil A.
Fjern ventilhætten.
Sætte ventildækslet på igen
Sæt ventilhætten på.
Tryk dækslets ene kant (uden hullet) på plads (nærmest dækket Ikon röd pil B).
Fold derefter dækslet til fælgen - tryk samtidig let ned på den skrå øverste kant for at hjælpe den ind under fælgens kant.
Kontroller, at dækslet flugter med fælgens overflade - hvis ikke, skal den del, der buler ud, trykkes forsigtigt ind.

 Note

  • Dæktryk kontrolleres med kolde dæk. Med kolde dæk menes, at dækkene har samme temperatur som udetemperaturen. Efter nogle kilometers kørsel bliver dækkene varme og trykket højere.
  • For lavt dæktryk øger brændstoftilgangen, forkorter dækkenes levetid og forringer bilens vejegenskaber. Kørsel med for lavt dæktryk medfører, at dækkene kan blive for varme og tage skade. Dæktrykket påvirker rejsekomfort, vejlyd og styreegenskaber.
  • Dæktrykket falder over tid, det er et naturligt fænomen. Dæktrykket varierer også, afhængigt af den omgivende temperatur.

Dæktryksmærkat

P3-746 Dekal däcktryck

Dæktryksmærkaten på førersidens dørstolpe (mellem for- og bagdør) viser dæktryk for bilens anbefalede dækdimensioner. Disse oplysninger findes også i dæktryktabellen, se Dæk - godkendte dæktryk.

  1. 1 Kun 17"-hjulet Thia

Har det hjulpet?