V60 Plug-in Hybrid

2014

Viskere og sprinklere

Viskere og sprinklere rengør forruden og bagruden. Forlygterne rengøres med højtrykssprinkling.

Forrudeviskere1

P3-1320-V70/XC70/V60H/V60 Torkare och spolare
Forrudeviskere og -sprinklere.
  1. Ikon röd cirkel 1Regnsensor tænd/sluk
  2. Ikon röd cirkel 2Fingerhjul til indstilling af følsomhed/frekvens

Forrudeviskere fra

Symbol vindrutetorkare av

Før armen til 0 for at slå forrudeviskerne fra.

Enkelt viskerslag

Symbol enkelsvep

Før armen opad, og slip den for at foretage et viskerslag.

Intervalviskning

Symbol intervalltorkning

Antallet af slag pr. tidsenhed indstilles med fingerhjulet, når der er valgt intervalviskning.

Kontinuerlig viskning

Symbol kontenuerlig torkning 1

Viskerne arbejder med normal hastighed.

Symbol kontenuerlig torkning 2

Viskerne arbejder med høj hastighed.

 Vigtigt

Inden aktivering af viskere om vinteren - sørg for at viskerbladene ikke er frosset fast, og at eventuel sne eller is på forruden (og bagruden) er skrabet væk.

 Vigtigt

Brug rigeligt med sprinklervæske, når viskerne rengør forruden. Forruden skal være våd, når vinduesviskerne er i funktion.

Servicestilling viskerblade

For rengøring af forrude/vinduesviskere og udskiftning af vinduesviskere, se Viskerblade og Bilvask.

Regnsensor*

Regnsensoren registrerer mængden af vand på forruden og aktiverer automatisk forrudeviskerne. Regnsensorens følsomhed justeres med fingerhjulet.

Når regnsensoren er aktiveret, tændes en lampe i knappen, og regnsensorsymbolet Symbol regnsensorn 1 - text vises på kombiinstrumentet.

Aktivering og indstilling af følsomhed

Når regnsensoren skal aktiveres, skal bilen være i gang eller fjernbetjeningen i position I eller II, samtidig med at viskerbetjeningsarmen skal være i position 0 eller enkeltslagsposition.

Regnsensoren aktiveres ved at trykke på knappen Symbol regnsensorn 2 - text. Viskerne foretager nu ét slag.

Hvis armen føres opad, giver viskerne et ekstra slag.

Drej fingerhjulet opad for større følsomhed og nedad for mindre følsomhed. (Der foretages et ekstra slag, når fingerhjulet drejes opad.)

Deaktivere

Regnsensoren deaktiveres ved at trykke på knappen Symbol regnsensorn 2 - text eller føre armen nedad til et andet viskerprogram.

Regnsensoren deaktiveres automatisk, når fjernbetjeningen tages ud af tændingslåsen eller fem minutter, efter at motoren er slukket.

 Vigtigt

Vinduesviskerne kan gå i gang og beskadiges ved vask i vaskehal. Slå regnsensoren fra, mens bilen er i gang, eller fjernbetjeningen er i position I eller II. Symbolet i kombiinstrumentet og lampen i knappen slukkes.

Sprinkling af lygter og ruder

P3-1320-V60/V60H Spolning av strålkastare och rutor
Sprinklerfunktion.

Sprinkling af forrude

Forrude- og forlygtesprinkling startes ved at føre armen ind mod rattet.

Efter at armen er sluppet, foretager forrudeviskerne nogle ekstra slag, og forlygterne sprinkles.

Opvarmede sprinklerdyser*

Sprinklerdyserne opvarmes automatisk i kulde for at forhindre, at sprinklervæsken fryser fast.

Højtrykssprinkling af forlygter*

Højtrykssprinkling af forlygterne bruger store mængder sprinklervæske. For at spare på væsken sprinkles forlygterne automatisk ved hver 5. sprinkling af forruden.

Reduceret vask

Når der er ca. 1 liter sprinklervæske tilbage i beholderen, og meddelelsen om, at der skal fyldes sprinklervæske på, vises på kombiinstrumentet, lukkes tilførslen af sprinklervæske til forlygterne. Herved prioriteres rengøring af forruden og udsynet gennem den.

Tørring og sprinkling af bagruden

P3-1320-V70/XC70/V60H/V60 Torkning och spolning av bakruta
  1. Ikon röd cirkel 1Bagrudevisker – intervalviskning
  2. Ikon röd cirkel 2Bagrudevisker – kontinuerlig viskning

Ved at føre armen fremad (se pilen på illustrationen ovenfor) startes sprinkling og viskning af bagruden.

 Note

Bagrudeviskeren er udstyret med en beskyttelse mod overophedning, som gør, at motoren slukkes, hvis den overophedes. Bagrudeviskeren fungerer igen efter en afkølingsperiode (30 sekunder eller længere, afhængigt af varmen i motoren og udetemperaturen).

Viskere – bakning

Hvis der vælges bakgear, mens forrudeviskerne er aktiveret, vil bagrudeviskeren starte intervalviskning2. Funktionen ophører, når der skiftes ud af bakgear.

Hvis bagrudeviskeren allerede arbejder kontinuerligt, sker der ingen ændring.

 Note

På biler med regnsensor aktiveres bagrudeviskeren ved bakning, hvis sensoren er aktiveret og det regner.
  1. 1 For udskiftning af viskerblade og servicestilling for viskerblade, se Viskerblade. For påfyldning af sprinklervæske, se Sprinklervæske - påfyldning.
  2. * Ekstraudstyr/tilbehør.
  3. 2 Denne funktion (intervalviskning ved bakning) kan slås fra. Henvend dig til et værksted. Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted.

Har det hjulpet?