Forsæder - elbetjente

Bilens forsæder har forskellige indstillingsmuligheder for optimal siddekomfort. Det elbetjente sæde kan bevæges fremad/bagud og op/ned. Sædehyndens forkant kan hæves/sænkes. Ryglænets vinkel kan ændres.

Elbetjent sæde*

p3007 elmanövrerad stol
  1. Ikon röd cirkel 1Sædehyndens forkant op/ned
  2. Ikon röd cirkel 2Sædet fremad/bagud og op/ned
  3. Ikon röd cirkel 3Ryglænets hældning

De elbetjente forsæder har en overbelastningsbeskyttelse, som udløses, hvis et sæde blokeres af en genstand. Hvis det sker, skal du gå til nøgleposition I eller 0 og vente et kort stykke tid, inden sædet flyttes igen.

Der kan kun foretages en bevægelse (frem/tilbage/op/ned) ad gangen.

Forberedelser

Sædet kan indstilles i et vist stykke tid, efter at døren er låst op med fjernbetjeningen uden nøgle i tændingslåsen. Indstilling af sædet foretages normalt i nøgleposition I, og kan altid foretages, når motoren er i gang.

Sæde med hukommelsesfunktion*

p3007 stol med minnesfunktion

Hukommelsesfunktionen gemmer indstillinger for sædet og sidespejlene.

Gemme indstilling

Ikon röd cirkel 1Hukommelsesknap
Ikon röd cirkel 2Hukommelsesknap
Ikon röd cirkel 3Hukommelsesknap
Ikon röd cirkel 4Knap til lagring af indstilling
Indstil stolen og sidespejlene.
Hold knappen til lagring af indstilling inde, samtidig med at en af hukommelsesknapperne trykkes ind.

Bruge gemt indstilling

Hold en af hukommelsesknapperne inde, indtil stolen og sidespejlene standser. Hvis knappen slippes, standser stolen sin bevægelse.

Nødstop

Hvis sædet utilsigtet kommer i bevægelse, skal der trykkes på én af sædets indstillingsknapper eller hukommelsesknapperne, så sædet standser.

En ny start for at give stolen den indstilling, der er lagret i nøglehukommelsen, opnås ved at trykke på fjernbetjeningens oplåsningsknap. Så skal førerdøren være åben.

 Advarsel

Risiko for klemning! Sørg for, at børn ikke leger med betjeningsknapperne. Kontroller, at der ikke er nogen genstande foran, bagved eller under sædet ved indstilling. Sørg for, at ingen af passagererne på bagsædet kan komme i klemme.

Elopvarmede sæder

For elopvarmede sæder, se Elopvarmede forsæder* og Elopvarmet bagsæde*.

  1. * Ekstraudstyr/tilbehør.

Related documents

Har det hjulpet?