Parkeringskamera

Parkeringskameraet er et hjælpesystem, der aktiveres, når der stilles i bakgear (kan ændres i indstillingsmenuen).

Kamerabilledet vises på midterkonsollens skærm.

 Note

Når et anhængertræk er konfigureret med bilens elsystem, inkluderes anhængertrækkets fremspring, når funktionen måler parkeringspladsen.

 Advarsel

  • Parkeringskameraet er et hjælpemiddel og kan aldrig erstatte førerens ansvar ved bakning.
  • Kameraet har døde vinkler, hvor forhindringer ikke kan registreres.
  • Vær opmærksom på mennesker og dyr, der befinder sig nær bilen.

Funktion og betjening

P31346- Park Assist Camera
CAM-knappens placering.

Kameraet viser, hvad der er bag ved bilen, og om noget dukker op fra siderne.

Kameraet viser et bredt område bag ved bilen samt en del af kofangeren og eventuelt anhængertræk.

Genstande på skærmen kan se ud, som om de hælder, men det er normalt.

 Note

Genstande på billedskærmen kan være nærmere på bilen, end de ser ud til at være på skærmen.

Hvis en anden visning er aktiv, overtager parkeringskamerasystemet automatisk, og kamerabilledet vises på skærmen.

Når der stilles i bakgear, vises to fuldt optrukne linjer, som illustrerer, hvor bilens baghjul kommer til at køre med det nuværende ratudslag. Det er en hjælp ved parkering mellem biler langs en vej, ved bakning hvor pladsen er trang og ved tilkobling af anhænger. Bilens omtrentlige ydermål illustreres med to stiplede linjer. Hjælpelinjerne kan slås fra i opsætningsmenuen.

Hvis bilen også er udstyret med parkeringssensorer*, vises deres information grafisk som farvede felter for at illustrere afstanden til de registrerede forhindringer, se overskriften "Biler med bagsensorer" senere i teksten.

Kameraet er aktivt i ca. 5 sekunder, efter at bakgearet er deaktiveret, eller indtil bilens hastighed overstiger 10 km/t fremad eller 35 km/t bagud.

P3-v60/V60H Parkeringskamera
Kameraets placering ved siden af åbningshåndtaget.

Lysforhold

Kamerabilledet justeres automatisk efter lysforholdene. Det gør, at billedet kan variere noget i lysstyrke og kvalitet. Dårlige lysforhold kan resultere i en lidt ringere billedkvalitet.

 Note

Hold kameralinsen ren for snavs, sne og is for bedst mulig funktion. Dette er specielt vigtigt ved dårlige lysforhold.

Hjælpelinjer

P4-1220 PAC Bending lines
Eksempler på, hvordan hjælpelinjer kan vises for føreren.

Linjerne på skærmen projiceres, som om de befandt sig ved jordoverfladen bag ved bilen og er direkte afhængige af ratudslag, hvilket gør, at føreren ser den vej bilen vil køre, også når bilen svinger.

 Note

  • Ved bakning med anhænger, der ikke er elektrisk forbundet til bilen, viser skærmens linjer den vej, bilen vil tage, ikke anhængerens.
  • Skærmen viser ingen linjer, når en anhænger er forbundet elektrisk til bilens elsystem.
  • Parkeringskameraet slukkes automatisk ved kørsel med anhænger, hvis der bruges originalt Volvo anhængerkabel.

 Vigtigt

Husk, at skærmbilledet kun viser området bag ved bilen - vær opmærksom på bilens sider og forvogn, når rattet drejes ved bakning.

Grænselinjer

P4-1220-Parkeringskamerans linjer
Systemets forskellige linjer1.
Ikon röd cirkel 1Grænselinje fri baknings-zone
Ikon röd cirkel 2"Hjulspor"

Den punkterede linje (1) indrammer en zone på op til ca. 1,5 m bagud fra kofangeren. Det er samtidig grænsen for de detaljer på bilen, der rager længst ud, f.eks. sidespejle og hjørner – også når bilen svinger.

De brede "hjulspor" (2) mellem sidelinjerne angiver, hvor hjulene vil bevæge sig, og kan strække sig ca. 3,2 m bagud fra kofangeren, hvis der ikke er nogen forhindring på vejen.

Biler med bagsensorer*

P4-1246 PAC with PAS-fields
Farvede felter (fire i alt - ét pr sensor) viser afstanden.

Hvis bilen også er udstyret med parkeringssensorer (parkeringssensorer) bliver visningen af afstanden mere præcis, og farvede felter viser hvilken/hvilke af de fire sensorer, der registrerer en forhindring.

FarveAfstand (meter)
Lysegul0,7–1,5
Gul0,5–0,7
Orange0,3–0,5
Rød0–0,3
  1. * Ekstraudstyr/tilbehør.
  2. 1 Illustrationen er skematisk og viser ikke den pågældende model præcist.

Har det hjulpet?