Bremse- og koblingsvæske - niveau

Bremsevæskens niveau skal ligge mellem beholderens MIN- og MAX-mærker.

Niveaukontrol

Niveauet skal ligge mellem MIN- og MAX-mærkerne, der er synlige inden i beholderen. Kontrollér niveauet med regelmæssige mellemrum.

Skift bremsevæske med 2 års intervaller eller ved hvert andet normale serviceeftersyn.

For kapacitetsoplysninger og anbefalet kvalitet for bremsevæske, se Bremsevæske - kvalitet og kapacitet. På biler, som køres på en måde, så bremserne bruges ofte og hårdt, f.eks. ved kørsel i bjerge eller i tropisk klima med høj luftfugtighed, skal væsken udskiftes hvert år.

 Advarsel

Hvis bremsevæsken er under MIN-niveauet i bremsevæskebeholderen, bør bilen ikke køre videre, før der er påfyldt bremsevæske. Volvo anbefaler, at årsagen til tabet af bremsevæske kontrolleres af et autoriseret Volvo-værksted.

Påfyldning

P3-1246-V60H Brake fluid refill
Væskebeholderen befinder sig i førerens side.

Væskebeholderen er beskyttet under dækslet, der dækker motorrummets koldzone. Inden beholderens dæksel kan nås, skal det runde dæksel først fjernes.

Ikon röd pil 1

Åbn dækslet, der befinder sig på afdækningen, ved at dreje det.

Ikon röd pil 2

Skru dækslet af beholderen, og påfyld væske. Niveauet skal være mellem MIN- og MAX-mærkerne inden i beholderen.

 Vigtigt

Glem ikke at sætte dækslet på.

Har det hjulpet?