Radioprogramtyper (PTY)

En eller flere radioprogramtyper, f.eks. pop og klassisk musik, kan vælges for DAB*-radio. Efter valg af en programtype sker navigering kun inden for de kanaler, som sender denne type.

Programtyper vælges i DAB-indstilling under DAB-menuProgramtypefiltrering (PTY).

Drej TUNE til den programtype, der skal vælges/fravælges.
Vælg/fravælg programtypen med OK/MENU.
Når de ønskede programtyper er valgt, kan menusystemet forlades EXIT.

PTY-symbolet vises på skærmen, når funktionen er aktiveret.

I nogle tilfælde vil DAB-radioen forlade PTY-indstilling, se DAB til DAB-link.

  1. * Ekstraudstyr/tilbehør.

Har det hjulpet?