Rudehejs

Med førerdørens betjeningspanel kan alle rudehejs betjenes - med de andre døres betjeningspaneler betjenes det respektive rudehejs.
P3-1020-S60/V60/V60H Power windows
Betjeningspanel på førerdøren.
  1. Ikon röd cirkel 1Elektrisk låsning af døre* og ruder bagi, se Børnesikkerhedslås - elektrisk aktivering*.
  2. Ikon röd cirkel 2Betjening af bageste sideruder
  3. Ikon röd cirkel 3Betjening af forreste sideruder

 Advarsel

Kontroller, at ingen bagsædepassagerer kommer i klemme, når ruderne lukkes fra førerdøren.

 Advarsel

Kontroller, at børn eller andre passagerer ikke kommer i klemme, hvis ruderne lukkes, selv om fjernbetjeningen bruges.

 Advarsel

Hvis der er børn i bilen - husk altid at afbryde strømmen til rudehejs ved at vælge nøgleposition 0, og tag derefter fjernbetjeningen med, når bilen forlades. For information om nøglepositioner - se Nøglepositioner - funktioner på forskellige niveauer.

Betjening

P3-S60/V60/V60H Power window operating
Betjening af rudehejs.
  1. Ikon röd pil 1Betjening uden automatik
  2. Ikon röd pil 2Betjening med automatik

Med førerdørens betjeningspanel kan alle rudehejs betjenes - de andre døres betjeningspaneler kan kun betjene det respektive rudehejs. Kun ét betjeningspanel kan betjenes ad gangen.

For at rudehejsene skal kunne bruges, skal nøglepositionen være den laveste I - se Nøglepositioner - funktioner på forskellige niveauer. Efter slukning af motoren kan rudehejsene betjenes i et par minutter, efter fjernbetjeningen er blevet taget ud - men ikke efter at en dør er blevet åbnet.

Lukning af ruderne afbrydes, og ruden åbnes, hvis der er noget, der hindrer dens bevægelse. Det er muligt at forcere klemmesikringen, når lukning er afbrudt, f.eks. ved isdannelse. Efter to på hinanden følgende afbrudte lukninger bliver klemmesikringen forceret, og automatisk funktion bliver deaktiveret i et kort stykke tid. Nu er det muligt at lukke ved hele tiden at holde knappen trukket op.

 Note

En måde at reducere den pulserende vindstøj, når de bageste ruder er åbne, er at åbne de forreste ruder lidt.

Betjening uden automatik

Før en af knapperne let opad/nedad. Rudehejsene hæves/sænkes, så længe knappen holdes i stillingen.

Betjening med automatik

Før en af knapperne opad/nedad til endestillingen, og slip den derefter. Ruden bevæger sig automatisk til sin endestilling.

Betjening med fjernbetjening og centrallås

For at fjernbetjene de elektriske rudehejs udefra med fjernbetjeningen eller indefra med centrallåsen, se Fjernbetjening med nøgleblad og Låsning/oplåsning - indefra.

Genindstilling

Hvis batteriet har været frakoblet, skal funktionen for automatisk åbning genindstilles for at fungere rigtigt.
Træk den forreste del af knappen op for at hæve ruden til øverste stilling, og hold den dér i 1 sekund.
Slip kort knappen.
Træk knappens forreste del op igen i 1 sekund.

 Advarsel

Der skal udføres genindstilling, for at klemmesikringen skal fungere.
  1. * Ekstraudstyr/tilbehør.

Har det hjulpet?