Automatisk gearkasse - Geartronic

Gearkassen Geartronic har to forskellige gearpositioner - Automatisk og Manuel.
P3-1320-Geartronic shift pattern
D: Automatiske gearpositioner. +/–: Manuelle gearpositioner. S1: Sport-position*.

kombiinstrumentet vises gearvælgerens position med følgende tegn: P, R, N, D, S*, 1, 2, 3 osv.

Gearpositioner

P4-1220-Automatiska växellägen

Automatiske gearpositioner angives til højre på kombiinstrumentet. (Kun én markør er tændt ad gangen – markøren for den aktuelle gearvælger-indstilling.)

Parkeringsposition - P

Vælg position P, når motoren skal startes, eller når bilen parkeres.

  • For at kunne flytte gearvælgeren ud af P-position, skal bremsepedalen først trædes godt ned.

 Note

Ved motorstart udføres en automatisk funktionskontrol af bremsesystemet, når føreren trykker på bremsepedalen for at føre gearvælgeren ud af P-position. Ved funktionskontrollen er pedalvandringen længere end ved normal bremsning.

I P-stilling er gearkassen mekanisk spærret. Træk også parkeringsbremsen, for en sikkerheds skyld.

 Note

Gearvælgeren skal stå i P-position, for at det skal være muligt at låse bilen og aktivere dens alarmer.

 Vigtigt

Bilen skal holde stille, når P er valgt.

 Advarsel

Brug altid parkeringsbremsen ved parkering på et hældende underlag - automatgearkassens P-position er ikke tilstrækkeligt til at holde bilen i alle situationer.

Bakposition - R

Bilen skal holde stille, når R-position vælges.

Neutral position - N

Der er ikke valgt noget gear, og motoren kan startes. Træk parkeringsbremsen, hvis bilen holder stille med gearvælgeren i N-position.

Køreposition - D

D er normal kørselsposition. Op- og nedgearing sker automatisk alt efter gasgivning og hastighed. Bilen skal holde stille, når D-position vælges fra R-position.

Geartronic – Manuelle gearpositioner (+S-)

Med gearvælgeren i manuel gearposition "+S-" er dieselmotoren permanent i drift. Føreren skal derefter skifte manuelt, og bilen motorbremser, når speederen slippes.

P4-1320-Symbol Gearbox Sportläge

Manuelt gear nås ved at flytte stangen mod siden fra position D til endestillingen ved "+S-". Kombiinstrumentets symbol "+S-" skifter farve fra HVID til ORANGE, og tallene 1, 2, 3 osv. vises i et felt, der svarer til det valgte gear.

  • Tryk stangen fremad mod "+" (plus) for at skifte et trin op, og slip den – stangen vender tilbage til sin hvilestilling mellem + og .

eller

  • Træk stangen bagud mod "" (minus) for at skifte et trin ned, og slip den.

Manuelt gear "+S–" kan vælges når som helst under kørslen.

For at undgå ryk og motorstop skifter Geartronic automatisk ned, hvis føreren sætter farten mere ned, end hvad der er passende for det valgte gear.

For at vende tilbage til automatisk kørestilling:

  • Før stangen til siden til endestillingen ved D.

Geartronic - Vinterindstilling

Det kan være lettere at komme af sted i glat føre, hvis 3. gear vælges manuelt.

  1. Tryk bremsepedalen ned, og før gearvælgeren fra D-stilling til endestilling ved "+S–" – kombiinstrumentet skifter tegn fra D til tallet 1.
  2. Gå op i 3. gear ved at trykke stangen frem mod "+" (plus) to gange – displayet skifter tegn fra 1 til 3.
  3. Slip bremsen og giv forsigtigt gas.

Gearkassens "vinterindstilling" gør, at bilen kører med et lavere omdrejningstal og reduceret motorstyrke på drivhjulene.

Kickdown

Når speederen trædes helt i bund (forbi det normale fuldgaspunkt), skiftes der straks automatisk ned i gear, hvilket kaldes kickdown.

Hvis speederen bringes ud af kickdown-stillingen, geares der automatisk op.

Kickdown bruges, når der kræves maksimal acceleration, f.eks. ved overhaling.

Sikkerhedsfunktion

For at forhindre overdrejning af motoren har gearkassens styreprogram en nedgearingsbeskyttelse, der forhindrer kickdown-funktionen.

Geartronic tillader ikke nedgearing/kickdown, der medfører et så højt omdrejningstal, at motoren kan tage skade. Hvis føreren alligevel forsøger at skifte ned ved højt omdrejningstal, sker der ikke noget – man bliver i det aktuelle gear.

Ved kickdown kan bilen skifte et eller flere trin ad gangen alt efter motorens omdrejningstal. Bilen skifter op, når motoren når sit max. omdrejningstal. Det sker for at forhindre motorskader.

  1. 1 Funktionen "Sport-position" findes ikke i en V60 Plug-in Hybrid - kun "+" og "-".
  2. * Ekstraudstyr/tilbehør.

Har det hjulpet?