V60 Plug-in Hybrid

2014

Batteri - symboler

På batteriet er der symboler, som informerer og advarer.

Symboler på batteriet

symbol skyddsglasögonBrug beskyttelsesbriller.
Symbol ytterligare informationDu kan finde yderligere informationer i bilens instruktionsvejledning.
Symbol förvaring batteriOpbevar batteriet utilgængeligt for børn.
Symbol syraBatteriet indeholder ætsende syre.
Symbol tändstickaUndgå gnister og åben ild.
Symbol explosionsfaraEksplosionsfare.
PX-10w46-ny ikon på batterietSkal indleveres til genbrug.

 Note

Et opbrugt startbatteri skal genbruges på en miljømæssigt forsvarlig måde - det indeholder bly.

Related documents

Har det hjulpet?