Sikringer - generelt

For at forhindre, at bilens elektriske system beskadiges pga. kortslutning eller overbelastning, beskyttes alle de forskellige elektriske funktioner og komponenter af en række sikringer.

 Advarsel

Orange kabler, der er forsynet med mærkat for stærkstrøm, må kun håndteres af kvalificeret personale.

 Advarsel

En række komponenter i bilen arbejder med farlig elektrisk spænding.

Rør ikke ved noget, der ikke er klart beskrevet i denne instruktionsbog.

Hvis en elektrisk komponent eller funktion ikke fungerer, kan det skyldes, at komponentens sikring midlertidigt har været overbelastet og er brændt over. Hvis den samme sikring brænder over gentagne gange, er der fejl i komponenten. Volvo anbefaler, at du henvender dig til et autoriseret Volvo-værksted for kontrol.

Udskiftning

Se på sikringsoversigten for at finde sikringen.
Træk sikringen ud, og se fra siden, om den bøjede tråd er brændt over.
I givet fald skal der skiftes til en ny sikring af samme farve og med samme amperetal.

 Advarsel

Brug aldrig et fremmedlegeme eller en sikring med højere amperetal end specificeret til at erstatte en sikring. Det kan forårsage betydelige skader på elsystemet og muligvis føre til brand.

Placering af elcentraler

P3-V60/V60H Fuse boxes overview
Placering af elcentraler i venstrestyret bil. Hvis bilen er højrestyret, skifter centralerne under handskerummet side.
Ikon röd cirkel 1Motorrum
Ikon röd cirkel 2Under handskerummet
Ikon röd cirkel 3Under handskerummet
Ikon röd cirkel 4Bagagerum
Ikon röd cirkel 5Motorrum koldzone

Har det hjulpet?