Trafikskilt-information (RSI)* - betjening

Funktionen Trafikskilt-information (RSI – Road Sign Information) hjælper føreren med at huske hastighedsrelaterede trafikskilte, bilen har passeret.

Sådan håndteres funktionen

P4-1220-RSI Instrumentpanel
Registrerede hastighedsoplysninger1.

Når RSI har registreret et trafikskilt med påbudt hastighed, viser kombiinstrumentet dette skilt som et symbol.

P4-1220- RSI Omkörningsförbud

Sammen med symbolet for den gældende hastighedsgrænse kan et skilt med overhalingsforbud eventuelt også blive vist.

Begrænsning eller motorvej ophører

I situationer, hvor RSI registrerer et skilt, som betyder, at hastighedsgrænsen ophører – eller at anden hastighedsrelateret information, f.eks. en motorvej, ophører – viser kombiinstrumentet det tilsvarende trafikskilt i ca. 10 sekunder:

Eksempler på disse skilte er:

P3+4-1246- RSI Alla begränsningar upphör

Alle begrænsninger ophører.

P3+4-1246- RSI Motorväg upphör

Motorvej ophører.

Derefter skjules skilt-informationen, indtil det næste hastighedsrelaterede skilt registreres.

Ekstra skilte

P4-1220- RSI Hastighet vid undantag
Eksempler på ekstra skilte1.

Nogle gange er der skilte med forskellige hastighedsgrænser for den samme vej - et ekstra skilt angiver, under hvilke omstændigheder hastighederne gælder. Det kan f.eks. være vejafsnit, hvor der sker mange ulykker i regnvejr og/eller tåge.

Et ekstra skilt relateret til regn vises kun, hvis vinduesviskerne anvendes.

P4-1220- RSI Hastighet på Avfart el Annan väg

Hastighed, der gælder for en frakørsel, angives på visse markeder med et ekstra skilt indeholdende en pil.

Hastighedsskilte, der er forbundet med denne form for ekstra skilt, vises kun, hvis føreren bruger afviserne.

P3-V60H RSI Hastighet begränsad sträcka eller tid på dygnet

Nogle hastigheder gælder først efter f.eks. en vis strækning eller på et bestemt tidspunkt af døgnet. Føreren gøres opmærksom på dette med et symbol for ekstra skilt under symbolet med hastighed.

Visning af yderligere information

P3+4-1320- RSI Tilläggstavla

Et symbol for ekstra skilt i form af en tom ramme under kombiinstrumentets hastighedssymbol betyder, at RSI har registreret et ekstra skilt med supplerende oplysninger om den aktuelle hastighedsgrænse.

Indstilling i MY CAR

Der er valgmuligheder for RSI i menusystemet MY CAR, se MY CAR.

Trafikskilt-information Til/Fra

P4-1220-MyCar RSI

Kombiinstrumentets visning af hastighedssymboler kan slås fra. Funktionen kan aktiveres/deaktiveres i menusystemet MY CAR. For en beskrivelse af menusystemet, se MY CAR.

Hastighedsadvarsel

P4-1246-MyCar RSI-SpeedAlertOn

Føreren kan vælge at få en advarsel , når gældende hastighedsgrænser overskrides med 5 km/t eller mere. Advarslen gives i form af, at symbolet med den gældende maksimale hastighed midlertidigt blinker, når hastigheden overskrides. Funktionen kan aktiveres/deaktiveres i menusystemet MY CAR. For en beskrivelse af menusystemet, se MY CAR.

  1. * Ekstraudstyr/tilbehør.
  2. 1 Hvilke trafikskilte, der vises på kombiinstrumentet, afhænger af markedet – denne instruktionsbogs illustrationer viser kun nogle eksempler.

Har det hjulpet?