Bremser

Parkeringsbremse

Opdateret 7/23/2018

Parkeringsbremsen holder bilen stille, når førersædet er tomt, ved mekanisk at låse/spærre to hjul.

Funktion

Når den elbetjente parkeringsbremse er i funktion, høres en svag elmotorlyd. Lyden forekommer også ved automatiske funktionskontroller af parkeringsbremsen.

Hvis bilen står stille, når parkeringsbremsen trækkes, virker den kun på baghjulene. Hvis den aktiveres, mens bilen er i bevægelse, anvendes den normale driftsbremse, dvs. bremsen virker på alle fire hjul. Bremseeffekten overføres til baghjulene, når bilen holder næsten stille.

Lav batterispænding

Hvis batterispændingen er for lav, kan parkeringsbremsen hverken udløses eller aktiveres. Hvis batterispændingen er for lav, skal der tilsluttes et hjælpebatteri, se Starthjælp med batteri.

Aktivering af parkeringsbremsen

Video thumbnail
Parkeringsbremseknap - træk.

Parkeringsbremseknap - træk.

Tryk driftsbremsepedalen godt ned.

Tryk på parkeringsbremseknappen.

Kombiinstrumentets symbol begynder at blinke – når det lyser konstant, er parkeringsbremsen trukket.

Slip driftsbremsepedalen, og sørg for at bilen holder stille.

Når bilen parkeres, skal gearvælgeren sættes i 1. gear (manuelt gear), eller gearvælgeren skal være i position P (automatisk gearkasse).

Nødbremse

I en nødsituation kan parkeringsbremsen trækkes, når køretøjet er i bevægelse, ved at trykke og holde på parkeringsbremseknappen. Bremseforløbet afbrydes, når knappen slippes.

Note

Under nødbremsning ved højere hastigheder lyder et signal under bremsningen.

Parkering på skråninger

Hvis bilen parkeres op ad bakke:

  • Drej hjulene i retning fra kantstenen.

Hvis bilen parkeres ned ad bakke:

  • Drej hjulene i retning mod kantstenen.

Advarsel

Brug altid parkeringsbremsen ved parkering på et hældende underlag - et valgt gear eller automatgearets P-position er ikke tilstrækkeligt til at holde bilen i alle situationer.

Udløse parkeringsbremsen

Parkeringsbremseknap - slip.

Parkeringsbremseknap - slip.

Bil med manuelt gear

Udløse manuelt

Sæt fjernbetjeningen i tændingslåsenFor biler med nøglefri start- og låsesystem: Tryk på START/STOP ENGINE..

Tryk driftsbremsepedalen godt ned.

Træk i parkeringsbremseknappen.

Parkeringsbremsen slipper, og kombiinstrumentets symbol slukkes.

Note

Parkeringsbremsen kan også slippes manuelt ved træde koblingspedalen ned i stedet for bremsepedalen. Volvo anbefaler, at bremsepedalen bruges.

Udløse automatisk

Start motoren.

Vælg 1. gear eller bakgear.

Slip koblingen, og giv gas.

Parkeringsbremsen slipper, og kombiinstrumentets symbol slukkes.

Bil med automatgear

Udløse manuelt

Sæt fjernbetjeningen i tændingslåsenFor biler med nøglefri start- og låsesystem: Tryk på START/STOP ENGINE..

Tryk driftsbremsepedalen godt ned.

Træk i knappen.

Parkeringsbremsen slipper, og kombiinstrumentets symbol slukkes.

Udløse automatisk

Spænd sikkerhedsselen.

Start motoren.

Tryk driftsbremsepedalen godt ned.

Før gearvælgeren til position D eller R, og giv gas.

Parkeringsbremsen slipper, og kombiinstrumentets symbol slukkes.

Note

Af sikkerhedsmæssige årsager slippes parkeringsbremsen kun automatisk, hvis motoren kører, og føreren er iført en sikkerhedssele. Parkeringsbremsen slippes straks på biler med parkeringsbremse, når speederen trykkes ned, og gearvælgeren er i position D eller R.

Tung last op ad bakke

Tung last, f.eks. en anhænger, kan bevirke, at bilen ruller baglæns, når parkeringsbremsen udløses automatisk på en kraftig stigning. Dette undgås ved at trykke knappen ind, samtidig med at man begynder at køre. Slip knappen, når motoren begynder at trække.

Udskiftning af bremsebelægninger

Bremsebelægningerne bagtil skal udskiftes på værksted pga. den elektriske parkeringsbremses konstruktion - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.

Symboler og meddelelser

For information om, hvordan kombiinstrumentets tekstmeddelelser kan vises og slettes, se Meddelelser - håndtering.

Symbol

Meddelelse / besked

Betydning/Afhjælpning

"Meddelelse / besked"

  • Læs kombiinstrumentets meddelelse.

Et blinkende symbol viser, at parkeringsbremsen er aktiveret.

Hvis symbolet blinker i andre situationer, betyder det, at der er opstået en fejl.

  • Læs kombiinstrumentets meddelelse.

Parkeringsbremse ikke helt udløst

Parkeringsbremsen kan ikke udløses på grund af en fejl:

  • Prøv at trække og udløse bremsen.

Hvis fejlen fortsætter efter nogle forsøg:

  • Henvend dig til et værksted - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.

Bemærk: Der lyder et advarselssignal ved fortsat kørsel med denne fejlmeddelelse.

Parkeringsbremse ikke aktiveret

Parkeringsbremsen kan ikke aktiveres på grund af en fejl:

  • Prøv at udløse og trække bremsen.

Hvis fejlen fortsætter efter nogle forsøg:

  • Henvend dig til et værksted - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.

Meddelelsen vises også på en bil med manuelt gear, når man kører med lav hastighed med døren åben, for at gøre føreren opmærksom på, at parkeringsbremsen kan være udløst af sig selv.

Parkeringsbremse Service påkrævet

Der er opstået en fejl:

  • Prøv at trække og udløse bremsen.

Hvis fejlen fortsætter efter nogle forsøg:

  • Henvend dig til et værksted - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.

Hvis bilen skal parkeres, inden en eventuel fejl er afhjulpet, skal hjulene drejes som ved parkering på en skråning og gearvælgeren stå i 1. gear (manuelt gear), henholdsvis P (automatgear).

En tekstmeddelelse kan slukkes med et kort tryk på blinklysarmens OK-knap.


Hjalp dette?