Tv

Tv*-kanaler/liste over forudindstillede kanaler

Opdateret 7/23/2018

Søgning efter tv-kanaler sker automatisk og kontinuerligt fra bilen. De tilgængelige kanaler gemmes i en kanalliste. Kanallistens søgekriterier kan ændres, men ikke rækkefølgen. Der er også en liste over forudindstillede kanaler, hvor rækkefølgen af forudindstillede kanaler kan ændres.

Ændre i listen over forudindstillede kanaler

Du kan ændre rækkefølgen af kanaler, der vises på listen over forudindstillede kanaler. En tv-kanal kan have mere end én plads på listen over forudindstillede kanaler. Tv-kanalernes position kan også variere på listen over forudindstillede kanaler.

For at ændre rækkefølgen på listen over forudindstillede kanaler skal du i tv-kildens normale visning trykke på OK/MENU, og vælge Faste stationer.

Drej TUNE til den kanal, du vil flytte på listen, og bekræft med OK/MENU.

Den valgte kanal fremhæves.

Drej TUNE til den nye plads på listen, og bekræft med OK/MENU.

Kanalerne skifter plads med hinanden.

Efter de forudindstillede kanaler (maks. 30) findes alle de øvrige tilgængelige kanaler i området. Man kan flytte en kanal op til en plads på listen over forudindstillede kanaler.


Hjalp dette?