S60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Late

Parkeringskamera

Hjælpelinjer for parkeringshjælpkamera*

Opdateret 11/9/2020

Hjælpelinjer for parkeringshjælpkamera*

Parkeringshjælpekameraet (PACPark Assist Camera) viser med linjer på skærmen, hvor bilen befinder sig i forhold til omgivelserne.

P5+6-1746 - Park Assist Camera, lines for parking camera

Eksempel på hjælpelinjer

Hjælpelinjerne viser den tænkte bane for bilens ydre dimensioner med det aktuelle ratudslag. Det kan være en hjælp ved parallelparkering, ved bakning hvor pladsen er trang, og ved tilkobling af anhænger.

Linjerne på skærmen projiceres, som om de befandt sig ved jordoverfladen bag ved bilen og er direkte afhængige af ratudslaget, hvilket gør, at føreren kan se den vej bilen vil køre – også når bilen svinger.

Hjælpelinjerne inkluderer bilens mest fremspringende dele, f.eks. anhængertræk, sidespejle og hjørner.

Note

  • Ved bakning med anhænger, der ikke er elektrisk tilsluttet bilen, viser billedskærmens hjælpelinjer den vej, bilen vil køre, ikke anhængerens.
  • Billedskærmen viser ingen hjælpelinjer, når en anhænger er tilsluttet bilens elektriske system.
  • Hjælpelinjer vises ikke ved indzoomning.

Vigtigt

  • Husk, at når kameravisning bagud er valgt, viser billedskærmen kun området bag ved bilen. Vær opmærksom på bilens sider og front, når rattet drejes under bakning.
  • Det samme gælder omvendt. Vær opmærksom på, hvad der sker med bilens bageste dele, når kameravisning foran er valgt.
  • Bemærk, at hjælpelinjerne viser den korteste vej - vær derfor særligt opmærksom på, at bilens sider ikke støder imod/over noget, når rattet drejes ved kørsel fremad, eller at bilens front ikke støder imod/over noget, når rattet drejes ved bakning.

Hjælpelinjer i 360°-visning*

P5-1519-PAC 360 Hjälplinjer

360°-visning med hjælpelinjer

Med 360°-visning vises hjælpelinjer bag ved, foran og ved siden af bilen, afhængigt af kørselsretningen:

  • Ved kørsel fremad: Frontlinjer
  • Ved bakning: Sidelinjer og baglinjer

Med front- eller bakkamera valgt, vises hjælpelinjerne uafhængigt af bilens kørselsretning.

Med et sidekamera valgt, vises hjælpelinjer kun under bakning.

Hjælpelinje for anhængertræk*

P5+6-1746 - Park Assist Camera, towbar assist line

Anhængertræk med hjælpelinje

Trækkrog – aktivere hjælpelinje for anhængertræk.
Zoom – zoome ind/ud.

For at anvende kameraet ved tilkobling af en anhænger.

Tryk på Trækkrog (1).

Hjælpelinjerne for trækkrogens tænkte bane vises - samtidigt slukkes bilens hjælpelinjer.

Hjælpelinjer for både bil og anhængertræk kan ikke vises samtidigt.

Tryk på Zoom (2), hvis du har brug for nøjagtig manøvrering.

Kameravisningen zoomes ind.


Hjalp dette?