Kørecomputer

Kørecomputer – kørselsstatistik*

Opdateret 7/23/2018

Der lagres information om de udførte kørsler, herunder gennemsnitligt brændstofforbrug og gennemsnitshastighed. Dette kan ses på midterkonsollens skærm som et søjlediagram.

Funktion

KørselsstatistikIllustrationen er skematisk - layoutet kan variere afhængigt af bilmodel eller opdateret software.

Kørselsstatistik

Illustrationen er skematisk - layoutet kan variere afhængigt af bilmodel eller opdateret software.

Hver søjle symboliserer 1 km eller 10 km kørt strækning, afhængigt af den valgte skala - søjlen længst til højre viser værdien for den igangværende km eller 10 km.

Med TUNE-knappen kan skalaen for søjlerne skiftes mellem 1 km og 10 km - markøren længst til højre skifter position mellem øvre og nedre, relateret til den valgte skala.

Betjening

Der kan foretages forskellige indstillinger i menusystemet MY CAR, se MY CAR – søg efter Turstatistik.

Med punktet "Reset når motor har været slukket i mindst 4 t" afkrydset slettes al statistik automatisk efter afsluttet kørsel og 4 timers stilstand. Ved den næste motorstart starter kørselsstatistikken forfra fra nul.

  • Reset når motor har været slukket i mindst 4 t – sæt kryds i feltet med ENTER, og gå ud af menuen med EXIT.

Hvis en ny kørecyklus skal påbegyndes, inden 4 timer er gået, skal den aktuelle periode først slettes manuelt med punktet "Start ny tur".

  • Start ny tur - med ENTER slettes al tidligere statistik, gå ud af menuen med EXIT.

Se også information om Eco guide.


Hjalp dette?