Udforsk din manual

S60
2015 Late

11 Resultater

kombiinstrumentets instrumenter, som hjælper føreren med at køre bilen med optimal kørselsøkonomi. Bilen lagrer også statistik over udførte kørsler, som kan ses i form af søjlediagrammer, se Kørecomputer – kørselsstatistik.

startbatteriet er afladet, kan bilen startes med strøm fra et andet batteri.