Sensus Navigation

Navigation* – tekst og symboler på skærmen

Opdateret 7/23/2018

Forklaring af tekst og symboler, der kan blive vist på kortet.

Vejtyper

  • Motorvej (orange)
  • Hovedvej (mørkegrå)
  • Mindre hovedvej (grå)
  • Almindelig vej (lysegrå)
  • Lokalvej (hvid)
Tekst og symboler på skærmen
Problem ved næste vejvisningspunkt
Afstand til næste vejvisningspunkt
Navn på næste vej/gade
Facilitet/interessepunkt (POI)
Planlagt rutes mellempunkt
Symbol for destination/slutdestination
Forventet ankomsttidspunkt til slutdestination
Anslået resterende strækning til destinationen
Bilens aktuelle position
Målestok
Gemt sted
Planlagt rute
Planlagt rutes slutdestination
Aktuelt vej-/gadenavn – ved bilens aktuelle position (9)
Kompas
Vejstrækning berørt af trafikinformation
Trafikinformation

Hjalp dette?