Motorrum

Motorolie - kontrol og påfyldning

Opdateret 7/23/2018

Oliestanden registreres med elektronisk oliestandsføler.

Video thumbnail

4-cyl.

PåfyldningsrørMotor med elektronisk oliestandsføler har ikke målepind..

Påfyldningsrør

Motor med elektronisk oliestandsføler har ikke målepind.

.

I visse tilfælde kan det være nødvendigt at påfylde olie mellem serviceintervallerne.

Det er ikke nødvendigt at regulere motoroliestanden, før der vises en meddelelse på kombiinstrumentets display, se følgende illustration.

Meddelelse og grafik på display. Venstre display vises på digitalt kombiinstrument, højre display vises på analogt kombiinstrument.

Meddelelse og grafik på display. Venstre display vises på digitalt kombiinstrument, højre display vises på analogt kombiinstrument.

Meddelelse / besked
Motoroliestand

Oliestanden kontrolleres ved hjælp af den elektroniske oliestandsmåler med fingerhjulet, når motoren er slukket, se Menubetjening - kombiinstrument.

Advarsel

Vises meddelelsen Olieservice påkrævet, tag til et værksted. Et autoriseret Volvo-værksted anbefales. Oliestanden kan være for høj.

Vigtigt

Ved meddelelse om lav oliestand fyldes kun på med den angivne volumen, f.eks. 0,5 liter.

Note

Systemet kan ikke registrere ændringer med det samme, når olie fyldes på eller tappes af. Bilen skal have kørt ca. 30 km og stået stille i fem minutter med motoren slukket og på et plant underlag, før visning af oliestanden bliver korrekt.

Advarsel

Pas på ikke at spilde olie på de varme udstødningsmanifolder, da der er risiko for brand.

Måling af oliestand, 4-cyl.

Hvis der ønskes kontrol af oliestand, gøres det i denne rækkefølge.

Drej fingerhjulet på venstre kontaktarm til position Oliestand.

Derefter vises information om motorens olieniveau.

For mere information om menubetjening, se Menubetjening - kombiinstrument.

Note

Hvis de rette betingelser for måling af oliestand (tid efter slukning af motoren, bilens hældning, udetemperatur osv.) ikke er opfyldt, bliver meddelelsen Ikke til rådighed vist. Dette betyder ikke, at der er en fejl i bilens systemer.

5-cyl. diesel

PåfyldningsrørMotor med elektronisk oliestandsføler har ikke målepind..

Påfyldningsrør

Motor med elektronisk oliestandsføler har ikke målepind.

.

Det er ikke nødvendigt at regulere motoroliestanden, før der vises en meddelelse på kombiinstrumentets display, se følgende illustration.

Meddelelse og grafik på display. Venstre display vises på digitalt kombiinstrument, højre display vises på analogt kombiinstrument.

Meddelelse og grafik på display. Venstre display vises på digitalt kombiinstrument, højre display vises på analogt kombiinstrument.

Meddelelse / besked
Motoroliestand

Oliestanden kontrolleres ved hjælp af den elektroniske oliestandsmåler med fingerhjulet, når motoren er slukket, se Menubetjening - kombiinstrument.

Advarsel

Vises meddelelsen Olieservice påkrævet, tag til et værksted. Et autoriseret Volvo-værksted anbefales. Oliestanden kan være for høj.

Vigtigt

Ved meddelelsen Lav oliestand Efterfyld 0,5 l, fyld kun på med 0,5 liter.

Note

Oliestanden detekteres kun af systemet under kørsel. Systemet kan ikke registrere ændringer med det samme, når olie fyldes på eller tappes af. Bilen skal køre ca. 30 km, før visning af oliestanden bliver korrekt.

Advarsel

Fyld ikke mere olie på, hvis niveau (3) eller (4) for påfyldning vises som angivet på illustrationen nedenfor. Niveauet må aldrig ligge over MAX eller under MIN, det kan føre til skader på motoren.

Advarsel

Pas på ikke at spilde olie på de varme udstødningsmanifolder, da der er risiko for brand.

Måling af oliestand, 5-cyl. diesel

Hvis der ønskes kontrol af oliestand, gøres det i denne rækkefølge.

Drej fingerhjulet på venstre kontaktarm til position Oliestand.

Derefter vises information om motorens olieniveau. Se det følgende billede, der viser en meddelelse og grafik på displayet. Venstre display vises på digitalt kombiinstrument, højre display vises på analogt kombiinstrument.

For mere information om menubetjening, se Menubetjening - kombiinstrument.

Tallene 1-4 repræsenterer påfyldningsniveauet. Fyld ikke mere olie på, hvis påfyldningsniveau (3) eller (4) vises. Det anbefalede påfyldningsniveau er 4.

Tallene 1-4 repræsenterer påfyldningsniveauet. Fyld ikke mere olie på, hvis påfyldningsniveau (3) eller (4) vises. Det anbefalede påfyldningsniveau er 4.


Hjalp dette?