Betjeningsknapper - andet

Viskere og sprinklere

Opdateret 7/23/2018

Viskere og sprinklere rengør forruden og bagruden. Forlygterne rengøres med højtrykssprinkling.

Forrudeviskere

For udskiftning af viskerblade og servicestilling for viskerblade, se Viskerblade. For påfyldning af sprinklervæske, se Sprinklervæske - påfyldning.

Forrudeviskere og -sprinklere.

Forrudeviskere og -sprinklere.

Regnsensor, til/fra
Fingerhjul til indstilling af følsomhed/frekvens

Forrudeviskere fra

Før armen til 0 for at slå forrudeviskerne fra.

Enkelt viskerslag

Før armen opad, og slip den for at foretage et viskerslag.

Intervalviskning

Antallet af slag pr. tidsenhed indstilles med fingerhjulet, når der er valgt intervalviskning.

Kontinuerlig viskning

Viskerne arbejder med normal hastighed.

Viskerne arbejder med høj hastighed.

Vigtigt

Inden viskerne sættes i gang om vinteren, må man sikre sig, at viskerbladene ikke er fastfrosset, og sørge for, at eventuel sne eller is på ruden er skrabet af.

Vigtigt

Brug rigeligt med sprinklervæske, når viskerne rengør forruden. Forruden skal være våd, når vinduesviskerne er i funktion.

Servicestilling viskerblade

For rengøring af forrude/vinduesviskere og udskiftning af vinduesviskere, se Bilvask og Viskerblade.

Regnsensor*

Video thumbnail

Regnsensoren registrerer mængden af vand på forruden og aktiverer automatisk forrudeviskerne. Regnsensorens følsomhed justeres med fingerhjulet.

Når regnsensoren er aktiveret, tændes en lampe i knappen, og regnsensorsymbolet vises på kombiinstrumentet.

Aktivering og indstilling af følsomhed

Når regnsensoren skal aktiveres, skal bilen være i gang eller fjernbetjeningen i position I eller II, samtidig med at viskerbetjeningsarmen skal være i position 0 eller enkeltslagsposition.

Regnsensoren aktiveres ved at trykke på regnsensorknappen . Viskerne foretager nu ét slag.

Hvis armen føres opad, giver viskerne et ekstra slag.

Drej fingerhjulet opad for større følsomhed og nedad for mindre følsomhed. (Der foretages et ekstra slag, når fingerhjulet drejes opad.)

Deaktivere

Regnsensoren deaktiveres ved at trykke på regnsensorknappen eller føre armen nedad til et andet viskerprogram.

Regnsensoren deaktiveres automatisk, når fjernbetjeningen tages ud af tændingslåsen eller fem minutter, efter at motoren er slukket.

Vigtigt

Vinduesviskerne kan gå i gang og beskadiges ved vask i vaskehal. Slå regnsensoren fra, mens bilen er i gang, eller fjernbetjeningen er i position I eller II. Symbolet i kombiinstrumentet og lampen i knappen slukkes.

Sprinkling af lygter og ruder

Sprinklerfunktion.

Sprinklerfunktion.

Sprinkling af forrude

Forrude- og forlygtesprinkling startes ved at føre armen ind mod rattet.

Efter at armen er sluppet, foretager forrudeviskerne nogle ekstra slag, og forlygterne sprinkles.

Opvarmede sprinklerdyser*

Sprinklerdyserne opvarmes automatisk i kulde for at forhindre, at sprinklervæsken fryser fast.

Højtrykssprinkling af forlygter*

Højtrykssprinkling af forlygterne bruger store mængder sprinklervæske. For at spare på væsken sprinkles forlygterne automatisk ved hver 5. sprinkling af forruden.

Reduceret vask

Når der er ca. 1 liter sprinklervæske tilbage i beholderen, og meddelelsen om, at der skal fyldes sprinklervæske på, vises på kombiinstrumentet, lukkes tilførslen af sprinklervæske til forlygterne. Herved prioriteres rengøring af forruden og udsynet gennem den.


Hjalp dette?