Motorrum

Motorolie - kontrol og påfyldning

Opdateret 7/23/2018

Oliestanden registreres på visse motorvarianter med elektronisk oliestandsføler, på de øvrige motorvarianter kontrolleres den med oliemålepind.

Video thumbnail

Motor med oliemålepind

Gælder ikke 4-cyl. motor eller 5-cyl. dieselmotor, som har elektronisk oliestandsføler.

Målepind og påfyldningsrør.

Målepind og påfyldningsrør.

Det er vigtigt, at oliestanden kontrolleres allerede inden det første normale olieskift på den nye bil.

Volvo anbefaler, at oliestanden kontrolleres med 2 500 km's intervaller. Den mest pålidelige måleværdi fås med kold motor inden start. Målingen er fejlvisende umiddelbart efter, at motoren er standset. Målepinden viser for lavt et niveau, da ikke al olien har nået at løbe ned i bundkarret.

Oliestanden skal være mellem MIN- og MAX-mærkerne.

Oliestanden skal være mellem MIN- og MAX-mærkerne.

Måling og eventuel påfyldning

Sørg for, at bilen står plant. Det er vigtigt at vente ca. 5 minutter, efter at motoren er standset, så olien kan nå at løbe tilbage i bundkarret.

Træk oliepinden op og tør den af.

Stik målepinden ned igen.

Træk den op og kontroller niveauet.

Hvis niveauet ligger nær MIN, bør der fyldes 0,5 liter på. Hvis niveauet er betydeligt under, kan der kræves yderligere mængde.

Hvis det ønskes at kontrollere niveauet igen, skal det gøres efter en kort kørsel. Gentag derefter trin 1-4.

Advarsel

Fyld aldrig på over MAX-markeringen. Niveauet må aldrig ligge over MAX eller under MIN, dette kan føre til skader på motoren.

Advarsel

Pas på ikke at spilde olie på de varme udstødningsmanifolder, da der er risiko for brand.

Motor med elektronisk oliestandsføler, 4-cyl.

PåfyldningsrørMotor med elektronisk oliestandsføler har ikke målepind..

Påfyldningsrør

Motor med elektronisk oliestandsføler har ikke målepind.

.

I visse tilfælde kan det være nødvendigt at påfylde olie mellem serviceintervallerne.

Det er ikke nødvendigt at regulere motoroliestanden, før der vises en meddelelse på kombiinstrumentets display, se følgende illustration.

Meddelelse og grafik på display. Venstre display vises på digitalt kombiinstrument, højre display vises på analogt kombiinstrument.

Meddelelse og grafik på display. Venstre display vises på digitalt kombiinstrument, højre display vises på analogt kombiinstrument.

Meddelelse / besked
Motoroliestand

Oliestanden kontrolleres ved hjælp af den elektroniske oliestandsmåler med fingerhjulet, når motoren er slukket, se Menubetjening - kombiinstrument.

Advarsel

Vises meddelelsen Olieservice påkrævet, tag til et værksted. Et autoriseret Volvo-værksted anbefales. Oliestanden kan være for høj.

Vigtigt

Ved meddelelse om lav oliestand fyldes kun på med den angivne volumen, f.eks. 0,5 liter.

Note

Systemet kan ikke registrere ændringer med det samme, når olie fyldes på eller tappes af. Bilen skal have kørt ca. 30 km og stået stille i fem minutter med motoren slukket og på et plant underlag, før visning af oliestanden bliver korrekt.

Advarsel

Pas på ikke at spilde olie på de varme udstødningsmanifolder, da der er risiko for brand.

Måling af oliestand, 4-cyl.

       

Hvis der ønskes kontrol af oliestand, gøres det i denne rækkefølge.

Drej fingerhjulet på venstre kontaktarm til position Oliestand.

Derefter vises information om motorens olieniveau.

For mere information om menubetjening, se Menubetjening - kombiinstrument.

Note

Hvis de rette betingelser for måling af oliestand ikke er opfyldt (tid efter slukning af motoren, bilens hældning, udetemperatur osv.), bliver meddelelsen Ikke til rådighed vist. Dette betyder ikke, at der er en fejl i bilens systemer.

Motor med elektronisk oliestandsføler, 5-cyl. diesel

PåfyldningsrørMotor med elektronisk oliestandsføler har ikke målepind..

Påfyldningsrør

Motor med elektronisk oliestandsføler har ikke målepind.

.

Det er ikke nødvendigt at regulere motoroliestanden, før der vises en meddelelse på kombiinstrumentets display, se følgende illustration.

Meddelelse og grafik på display. Venstre display vises på digitalt kombiinstrument, højre display vises på analogt kombiinstrument.

Meddelelse og grafik på display. Venstre display vises på digitalt kombiinstrument, højre display vises på analogt kombiinstrument.

Meddelelse / besked
Motoroliestand

Oliestanden kontrolleres ved hjælp af den elektroniske oliestandsmåler med fingerhjulet, når motoren er slukket, se Menubetjening - kombiinstrument.

Advarsel

Vises meddelelsen Olieservice påkrævet, tag til et værksted. Et autoriseret Volvo-værksted anbefales. Oliestanden kan være for høj.

Vigtigt

Ved meddelelsen Lav oliestand Efterfyld 0,5 l, fyld kun på med 0,5 liter.

Note

Oliestanden detekteres kun af systemet under kørsel. Systemet kan ikke registrere ændringer med det samme, når olie fyldes på eller tappes af. Bilen skal køre ca. 30 km, før visning af oliestanden bliver korrekt.

Advarsel

Fyld ikke mere olie på, hvis niveau (3) eller (4) for påfyldning vises som angivet på illustrationen nedenfor. Niveauet må aldrig ligge over MAX eller under MIN, det kan føre til skader på motoren.

Advarsel

Pas på ikke at spilde olie på de varme udstødningsmanifolder, da der er risiko for brand.

Måling af oliestand, 5-cyl. diesel

       

Hvis der ønskes kontrol af oliestand, gøres det i denne rækkefølge.

Drej fingerhjulet på venstre kontaktarm til position Oliestand.

Derefter vises information om motorens olieniveau.

For mere information om menubetjening, se Menubetjening - kombiinstrument.

Tallene 1-4 repræsenterer påfyldningsniveauet. Fyld ikke mere olie på, hvis påfyldningsniveau (3) eller (4) vises. Det anbefalede påfyldningsniveau er 4. Meddelelse og grafik på display. Venstre display vises på digitalt kombiinstrument, højre display vises på analogt kombiinstrument.

Tallene 1-4 repræsenterer påfyldningsniveauet. Fyld ikke mere olie på, hvis påfyldningsniveau (3) eller (4) vises. Det anbefalede påfyldningsniveau er 4. Meddelelse og grafik på display. Venstre display vises på digitalt kombiinstrument, højre display vises på analogt kombiinstrument.


Hjalp dette?