Vedligeholdelse og service

Viskerblade

Opdateret 7/23/2018

Forrudens viskerblade skal være i servicestilling, når de skal udskiftes.

Servicestilling

Video thumbnail
Viskerblade i servicestilling.

Viskerblade i servicestilling.

For at det skal være muligt at skifte, vaske eller løfte viskerbladene (f.eks. ved afskrabning af is fra forruden) skal de være i servicestilling.

Vigtigt

Før viskerbladene sættes i servicestilling - sørg for, at de ikke er frosset fast.

Sæt fjernbetjeningen i tændingslåsenIkke nødvendigt i bil med Keyless-funktion., og tryk kort på START/STOP ENGINE-knappen for at sætte bilens elsystem i nøgleposition I. For detaljeret information om nøglepositioner, se Nøglepositioner - funktioner på forskellige niveauer.

Tryk kortvarigt på START/STOP ENGINE-knappen igen for at sætte bilens elsystem i nøgleposition 0.

Før inden for tre sekunder højre kontaktarm opad, og hold den i ca. 1 sekund.

Viskerne stiller sig derefter i lige oprejst stilling.

Vinduesviskerne vender tilbage til udgangspositionen ved et kort tryk på START/STOP ENGINE-knappen, og sætter bilens elsystem i nøgleposition I (eller når du starter bilen).

Vigtigt

Hvis viskerarmene i servicestilling er blevet slået op fra forruden, skal de slås ned mod forruden igen, før viskerne får lov at vende tilbage til udgangspositionen. Dette er for at undgå, at lakken på motorhjelmen ridses.

Udskiftning af viskerblade

Slå viskerarmen op, når den er i servicestilling. Tryk på knappen på viskerbladholderen, og træk bladet lige ud parallelt med viskerarmen.

Skyd det nye viskerblad ind, indtil der høres et klik.

Kontrollér, at bladet sidder forsvarligt fast.

Fold viskerarmen tilbage mod forruden.

Vinduesviskerne vender tilbage fra servicestilling til udgangspositionen ved et kort tryk på START/STOP ENGINE-knappen, og sætter bilens elsystem i nøgleposition I (eller når du starter bilen).

Note

Viskerbladene er af forskellig længde. Bladet i førersiden er længere end bladet i passagersiden.

Rengøring

For rengøring af viskerblade og forrude, se Bilvask.

Vigtigt

Kontroller bladene regelmæssigt. Udskudt vedligeholdelse forkorter bladenes levetid.


Hjalp dette?