Sæder

Bagsæder

Opdateret 7/23/2018

Bagsædets ryglæn og de ydre nakkestøtter kan slås ned. Midterpladsens nakkestøtter kan justeres efter passagerens højde.

Nedslåning af bagsæderyglæn

Vigtigt

Når ryglænet skal slås ned, må der ikke være nogen genstande på bagsædet. Sikkerhedsselerne må heller ikke være sat i. Ellers kan der opstår skade på bagsædets indtræk.

            

Ryglænet er delt i to. Delene kan vippes fremad sammen, eller hver for sig.

Træk i håndtaget/håndtagene.

Slå ryglænet frem. Sænk den midterste nakkestøtte helt, hvis ryglænets brede del skal vippes.

Advarsel

Kontroller, at ryglænene er låst forsvarligt fast efter opslåning for at undgå personskade i tilfælde af en hård opbremsning eller en ulykke.

Nakkestøtte på bagsædets midterplads

Indstil nakkestøttens højde efter passagerens højde. Nakkestøttens øverste kant indstilles til midten af baghovedet. Skyd den opad efter behov.

For at få nakkenstøtten ned igen skal knappen ved venstre rør trykkes ind, samtidig med at nakkestøtten trykkes forsigtigt ned.

Elektrisk foldning af bagsædets ydre nakkestøtter*

Fjernbetjeningen skal stå i nøgleposition II.

Tryk knappen ind for at slå bagsædets yderste nakkestøtter ned for at forbedre udsynet bagud.

Advarsel

Slå ikke de ydre nakkestøtter ned, hvis der er passagerer på nogen af yderpladserne.

Før nakkestøtten manuelt tilbage, indtil der høres et klik.

Advarsel

Nakkestøtterne skal efter opslåning være i låst stilling.


Hjalp dette?