Internetforbundet bil

Internetforbundet bil

Opdateret 7/23/2018

Ved at forbinde bilen til internettet åbnes der mulighed for at bruge f.eks. navigationstjenester, internetradio og musiktjenester via apps, og bruge bilens indbyggede browser.

Når bilen er forbundet til internettet, er det muligt at bruge tillægsprogrammer (apps). Hvilke apps, der er tilgængelige, kan variere, men det kan f.eks. være af typen navigationstjenester, sociale medier, internetradio og musiktjenester. Bilen har en enkel browser, der kan bruges til at søge og vise information fra internettet.

Hvis der oprettes forbindelse til internettet via mobiltelefon, er det muligt samtidigt at bruge andre mobiltelefonfunktioner, f.eks. at læse sms-beskeder og ringe op, se Bluetooth® handsfree telefon.

Mobiltelefon og netværksudbyder skal understøtte tethering (deling af internetforbindelse), og abonnementet skal omfatte datatrafik.

Note

Ved brug af internet overføres data (datatrafik), hvilket kan medføre en udgift.

Aktivering af dataroaming kan medføre yderligere gebyrer.

Kontakt din netværksudbyder vedrørende omkostninger for datatrafik.

For grundlæggende betjening, læs om hvordan systemet betjenes og menubetjening.

Forbind bilen til internettet

Indstillinger til internetforbindelse.

Indstillinger til internetforbindelse.

Internetforbindelsens standardindstilling er ikke at oprette forbindelse til internettet. Efter en tilslutningsmulighed er valgt, vil den valgte mulighed blive bevaret, og bilen vil automatisk etablere forbindelse, når et netværk er tilgængeligt. For at ændre måden til at forbinde til internettet skal du vælge en anden tilslutningsmulighed. For ikke at forbinde automatisk til internettet skal du vælge at afbryde netværksforbindelsen.

Vælg tilslutningsmulighed Bluetooth®, Wi-Fi eller bilmodem*:

Bilmodem*

Kun biler med Volvo On Call

Ved tilslutning med bilmodem vil Volvo On Call-tjenesterne bruge forbindelsen.

For at forbinde med bilmodem, se Bilmodem.

Bluetooth®

Mobiltelefonen skal først registreres og tilsluttes til bilen.

Aktiver tethering (deling af internetforbindelse (bærbart/personligt hotspot)) i mobiltelefonen.

Tryk på MY CAR for at komme til normal visning for kilden. Tryk derefter på OK/MENU, og vælg IndstillingerInternetindstillingerTilslut gennemBluetooth.

Bilen er nu forbundet.

I fremtiden vil bilen automatisk oprette forbindelse via Bluetooth®, når der er et tilgængeligt netværk.

Et symbol på skærmen viser den aktuelle status for forbindelsen.

For at afbryde netværksforbindelsen, se Afbryd forbindelse til netværk.

Bilen kan maksimalt huske 10 Bluetooth®-netværk. Hvis der tilføjes et mere, fjernes det ældste netværk og adgangskoden fra listen over huskede netværk.

Wi-Fi

Aktiver tethering (deling af internetforbindelse (bærbart/personligt hotspot)) i mobiltelefonen.

Tryk på MY CAR for at komme til normal visning for kilden. Tryk derefter på OK/MENU, og vælg IndstillingerInternetindstillingerTilslut gennemWi-Fi.

Søgning efter tilgængelige Wi-Fi-netværk startes.

Vælg dit netværk.

Vælg Connect.

Indtast adgangskoden til netværket.

Bilen forsøger nu at oprette forbindelse til netværket.

I fremtiden vil bilen automatisk oprette forbindelse via Wi-Fi, når der er et tilgængeligt netværk. Bemærk, at nogle telefoner slår tethering fra, efter kontakten til bilen er blevet afbrudt, f.eks. når bilen er blevet forladt, og til næste gang den bruges. Derfor skal tethering i telefonen genaktiveres ved næste brug.

Et symbol på skærmen viser den aktuelle status for forbindelsen.

For at afbryde netværksforbindelsen, se Afbryd forbindelse til netværk.

Bilen kan maksimalt huske 10 Wi-Fi-netværk. Hvis der tilføjes et mere, fjernes det ældste netværk og adgangskoden fra listen over huskede netværk.

Fjern gemt Wi-Fi-netværk

Tryk på MY CAR for at komme til normal visning for kilden.

Tryk derefter på OK/MENU, og vælg IndstillingerInternetindstillinger.

Vælg Wi-Fi.

Der vises en liste over tilgængelige netværk.

Vælg det netværk, der skal fjernes.

Vælg Glem.

Bilen vil ikke længere automatisk oprette forbindelse til netværket.

Fjern alle netværk

Alle netværk kan fjernes samtidigt. Bemærk, at alle brugerdata og alle systemindstillinger nulstilles til den oprindelige fabriksindstilling.

For at nulstille til fabriksindstillingerne skal du trykke på MY CAR på midterkonsollen, derefter OK/MENU, og vælge IndstillingerNulstil til fabriksindstillinger.

Teknologi og sikkerhed for Wi-Fi

Der kan kun oprettes forbindelse til netværk af følgende type:

  • Frekvens - 2,4 GHz.
  • Standarder - 802.11 b / g / n.
  • Sikkerhedstype – WPA2-AES-CCMP.

Hvis flere enheder benytter frekvensen på samme tid, kan det medføre forringet ydeevne.

Afbryd forbindelse til netværk

Tryk på OK/MENU, og vælg IndstillingerInternetindstillingerTilslut gennemIngen. Bilen vil ikke oprette forbindelse til internettet.

Ingen eller dårlig internetforbindelse

Mængden af overførte data afhænger af de tjenester eller apps, der bruges i bilen. F.eks. kan streaming af lyd medføre en stor mængde datatrafik, hvilket kræver en god forbindelse og god signalstyrke.

Mobiltelefon til bil

Hastigheden af forbindelsen kan variere afhængigt af mobiltelefonens placering i bilen. Flyt mobiltelefonen tættere på bilens lyd- og mediesystem for at øge signalstyrken. Sørg for, at der ikke er nogen forhindringer imellem.

Mobiltelefon til netværksudbyder

Hastigheden i det mobile netværk varierer, afhængigt af dækningen på det sted, hvor du befinder dig. Der kan være dårligere netværksdækning f.eks. i tunneler, bag bjerge, i dybe dale eller indendørs. Hastigheden afhænger også af den kontrakt, du har med din teleudbyder.

Note

Ved problemer med datatrafik skal du kontakte din netværksudbyder.


Hjalp dette?