Kollisionsadvarsel

Kollisionsadvarsel* – symboler og meddelelser

Opdateret 7/23/2018

"Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og detektering af cyklister og fodgængere" er et hjælpemiddel, der advarer føreren i tilfælde af fare for kollision med en fodgænger eller forankørende cykler eller køretøjer, der holder stille eller kører i samme retning.

SymbolSymbolerne er skematiske - de kan variere alt efter marked og bilmodel.

Meddelelse / besked

Betydning

Collision warning system FRA

Kollisionsadvarsel er slået fra.

Vises ved start af motoren.

Meddelelsen forsvinder efter ca. 5 sekunder eller efter et tryk på OK-knappen.

Kollisionsadvarsels- system slået fra

Kollisionsadvarsel kan ikke aktiveres.

Vises, når føreren forsøger at aktivere funktionen.

Meddelelsen forsvinder efter ca. 5 sekunder eller efter et tryk på OK-knappen.

Aut. bremsning aktiveret

Automatisk bremsning har været i funktion.

Meddelelsen forsvinder efter et tryk på OK-knappen.

Forrudesensorer blokeret Se instr.bog

Kamerasensoren er midlertidigt ude af funktion.

Vises f.eks., når der er sne, is eller snavs på forruden.

  • Rengør forrudens flade foran kamerasensoren.

Radar blokeret Se instr.bog

Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning er midlertidigt ude af funktion.

Radarsensoren er blokeret og kan ikke registrere andre køretøjer, f.eks. i kraftig regn, eller hvis der har samlet sig snesjap foran den.

Kollisionsadvarsel Service påkrævet

Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning er helt eller delvist ude af funktion.

  • Henvend dig til et værksted, hvis meddelelsen ikke forsvinder - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.

Hjalp dette?