Skift af hjul

Skift af hjul - montering af reservehjul*

Opdateret 7/23/2018

Det er vigtigt, at monteringen af reservehjulet udføres korrekt.

Montering

Rengør anlægsfladerne mellem hjul og nav.

Sæt hjulet på. Skru hjulmøtrikkerne godt til.

Sænk bilen, så hjulet ikke kan dreje.

Spænd hjulmøtrikkerne over kors. Det er vigtigt, at hjulmøtrikkerne spændes forsvarligt med korrekte tilspændingsmomenter. Kontrollér tilspændingsmomentet med en momentnøgle.

Sæt eventuelle heldækkende hjulkapsler på igen.

Note

Hjulkapslens udtag til ventilen skal være over ventilen på fælgen ved montering.

Returnering af donkraft* og værktøj

Efter brug af værktøj og donkraft skal de lægges korrekt på plads i skumblokken igen.

Skru bugserøjet ud af hjulnøglen.

Læg eventuelt anvendt værktøj tilbage i de respektive rum i skumblokken i følgende rækkefølge:

  • bugserøje/tragt/torxnøgle/etui til låsbar hjulmøtrik/værktøj til hjulkapsel
  • donkraft (skal klappes sammen til den rette højde, så den passer ind i skumblokkens rum, håndtaget over foden og nede i sporet i skumblokken)
  • hjulnøgle (oven over donkraften).

Hvis reservehjulet har været brugt, kan det punkterede hjul lægges i plastposen, der findes i pakken med handskerne. Læg skumblokken tilbage i opbevaringsrummet og spænd fastgørelsesskruen i opbevaringsrummets gulv.

Hvis reservehjulet ikke har været brugt, skal du lægge skumblokken i reservehjulet, og lægge reservehjulet tilbage i opbevaringsrummet. Skru fastgørelsesskruen i opbevaringsrummets gulv.

Læg det aftagelige anhængertræk tilbage.

Note

  • Efter pumpning af et dæk skal ventilhætten altid sættes på plads igen for at forhindre skader på ventilen forårsaget af grus, snavs og lign.
  • Brug kun ventilhætter af plast. Ventilhætter af metal kan ruste og blive svære at skrue løs.

Vigtigt

Værktøj og donkraft* skal opbevares på deres plads i bilens bagagerum, når de ikke bruges.


Hjalp dette?