Låsning/oplåsning

Manuel låsning af dør

Opdateret 7/23/2018

I nogle situationer skal bilen kunne låses manuelt, f.eks. ved strømsvigt.

Venstre fordør kan låses med dens låsecylinder og fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad.

De andre døre har ikke låsecylindre, men i stedet en låseanordning på hver dørs gavl, der skal trykkes ind ved hjælp af nøglebladet - derefter er de mekanisk låst/blokeret mod åbning udefra. Dørene kan stadig åbnes indefra.

Manuel låsning af dør. Må ikke forveksles med BørnesikkerhedslåsenBørnesikkerhedslåsen .

Manuel låsning af dør. Må ikke forveksles med Børnesikkerhedslåsen.

Tag det aftagelige nøgleblad ud af fjernbetjeningen. Stik nøglebladet ind i hullet for låseanordningen, og tryk fjernbetjeningen helt i bund, ca. 12 mm.

Døren kan åbnes både ude- og indefra.
Døren er spærret mod åbning udefra. For at vende tilbage til position A skal dørens indvendige håndtag åbnes.

Dørene kan også låses op med fjernbetjeningens oplåsningsknap eller med førerdørens centrallåsknap.

Note

  • En dørs låseanordning låser kun den aktuelle dør - ikke alle døre samtidigt.
  • En manuelt låst bagdør med aktiveret manuel børnesikkerhedslås kan ikke åbnes hverken ude- eller indefra. En bagdør låst på denne måde kan kun låses op med fjernbetjening eller centralåsknap.

Hjalp dette?