Radio

Automatisk frekvens (AF)

Opdateret 7/23/2018

Funktionen vælger automatisk senderen med det stærkeste signal for den indstillede radiostation og kan aktiveres for FM-radio.

For at finde en stærk sender er det under særlige omstændigheder nødvendigt for funktionen at søge igennem hele FM-båndet.

Hvis den indstillede radiostation er gemt som forudindstillet, skifter funktionen ikke sender, selvom automatisk frekvens er aktiveret.

For at aktivere/deaktivere skal du i FM-kildens normale visning trykke på OK/MENU, og vælge Alternativ frekvens (AF).


Hjalp dette?