Udforsk din manual

V40 Cross Country
2016 Late

6 Resultater

lasersensor monteret i forrudens overkant. Ved overhængende fare for kollision vil City Safety™ automatisk bremse bilen, hvilket kan opleves som en brat opbremsning.

City Safety™ automatisk bremser, kan et eller flere af kombiinstrumentets symboler tændes, samtidig med at en tekstmeddelelse vises. En tekstmeddelelse kan slukkes med et kort tryk på blinklysarmens OK-knap.