Afstandskontrol

Afstandskontrol*

Opdateret 7/23/2018

Funktionen Afstandskontrol (Distance Alert) advarer føreren om, at tidsafstanden til forankørende køretøjer bliver for kort.

Afstandsadvarslen er aktiv ved hastigheder over 30 km/t (20 mph) og reagerer kun på køretøjer, der kører foran ens eget køretøj, i samme retning. For modkørende, langsomtkørende eller stillestående køretøjer gives ingen afstandsinformation.

P4-1220-Avståndsvarning Princip

Orange advarselslys

Bemærk: Billedet er skematisk - detaljer kan variere afhængigt af bilmodel.

.

En orange advarselslampe i forruden lyser konstant, hvis afstanden til forankørende køretøjer er kortere end den indstillede tidsafstand.

Note

Afstandskontrollen er deaktiveret, når den adaptive fartpilot er aktiveret.

Advarsel

Afstandskontrollen reagerer kun, hvis afstanden til forankørende køretøjer er kortere end den forudindstillede værdi - ens eget køretøjs hastighed påvirkes ikke.

Betjening

P4-1220-Avståndskontroll Panelknapp

Funktionen slås til og fra ved at trykke på knappen i midterkonsollen. En lysende lampe i knappen viser, at funktionen er slået til.

Nogle kombinationer af valgt udstyr giver ikke plads til en knap på midterkonsollen. Så betjenes funktionen i bilens menusystem MY CARMY CAR – søg der frem til funktionen Afstandsadvarsel.

Indstilling af tidsafstand

P4-1220-DistAlert Rattknappar

Knapper og symboler for tidsafstand.

Tidsafstand - Øge/mindske.
Tidsafstand - Til.
P4-1220-ACC Ändra avstånd

Forskellige tidsafstande til forankørende køretøjer kan vælges og vises på kombiinstrumentet som 1-5 vandrette streger - jo flere streger, desto længere tidsafstand. En streg svarer til ca. ca. 1 sekund, til forankørende køretøjer, 5 stregerca. 3 sekunder.

Samme symbol vises også, når Adaptiv fartpilot er aktiveret.

Note

Jo højere hastighed desto længere bliver afstanden i meter for et givet tidsinterval.

Det indstillede tidsinterval bruges også af funktionen Adaptiv fartpilot.

Brug kun en tidsafstand, som er tilladt ifølge lokale færdselsregler.


Hjalp dette?