Afstandskontrol

Afstandskontrol* - symboler og meddelelser

Opdateret 7/23/2018

Funktionen Afstandskontrol(Distance Alert) advarer føreren om, at tidsafstanden til forankørende køretøjer bliver for kort.

Funktionen har nogle symboler og meddelelser, der kan blive vist på kombiinstrumentet, hvis funktionen er nedsat på grund af dens begrænsninger.

SymbolSymbolerne er skematiske.

Meddelelse / besked

Betydning

Radar blokeret Se instr.bog

Afstandskontrol er midlertidigt ude af funktion.

Radarsensoren er blokeret og kan ikke registrere andre køretøjer, f.eks. i kraftig regn, eller hvis der har samlet sig snesjap foran den.

For information, se Radarsensor - begrænsninger.

Kollisionsadvarsel Service påkrævet

Afstandskontrol og Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning er helt eller delvist ude af funktion.

Henvend dig til et værksted, hvis meddelelsen ikke forsvinder - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.


Hjalp dette?