Låsning/oplåsning

Låsning/oplåsning - bagklap

Opdateret 7/23/2018

Bagklappen kan åbnes, låses og låses op på en række forskellige måder.

Manuel åbning

P4-1220-Y55X- Opening tailgate manually

Gummiplade med elektrisk kontakt.

Bagklappen holdes lukket af en elektrisk lås. For at åbne:

  1. Tryk let på den brede af de to gummibelagte trykplader under det udvendige håndtag - låsen udløses.
  2. Løft i det udvendige håndtag for at åbne klappen helt.

Vigtigt

  • Kun meget lidt kraft er nødvendig for at løsne bagklappens lås - tryk bare let på den gummibelagte plade.
  • Læg ikke løftekraften på gummipladen ved åbning af bagklappen - løft i håndtaget. For stor kraft kan beskadige gummipladens elektriske kontakt.

Oplåsning med fjernbetjening

p3007 låsning/upplåsning bagagelucka

Med fjernbetjeningens-knap kan bagklappens alarm deaktiveres alene* og låses op.

Lås-indikatoren på instrumentpanelet holder op med at blinke for at vise, at hele bilen ikke er låst, og alarmens* niveau- og bevægelsessensorer og sensorerne for åbning af bagklappen slås fra.

Dørene forbliver låst og alarmeret.

Bagklappen kan åbnes på to forskellige måder med fjernbetjeningen:

Et tryk - Klappen låses op, men er fortsat lukket - tryk let på den gummibelagte trykplade under det udvendige håndtag og løft klappen. Hvis klappen ikke åbnes inden for to minutter, låses den igen, og alarmen aktiveres igen.

To tryk (inden for 3 sekunder) - Klappen låses op og låsen udløses, hvorved klappen åbnes nogle centimeter - løft i det udvendige håndtag for at åbne. Regn, kulde, frost eller sne kan dog forhindre klappen i at slippe låsen.

Note

  • Når klappen er låst op med to tryk fra fjernbetjeningen eller inde fra bilen, kan automatisk genlåsning ikke ske, fordi klappen er åben - den skal lukkes manuelt.
  • Når klappen er lukket, er den ulåst og alarmen er ikke aktiveret - lås den og aktiver alarmen igen med fjernbetjeningens låseknap .

Åbning indefra

P4-1220-Opening tailgate from inside
Oplåsning af bagklap

For at åbne bagklappen:

Tryk på knappen (1) på lyspanelet.

Låsen udløses, og klappen åbnes et par centimeter.

Låsning med fjernbetjening

Tryk på fjernbetjeningens låseknap .

Lås-indikatoren på instrumentpanelet begynder at blinke, hvilket betyder, at bilen er låst, og alarmen* er blevet aktiveret.


Hjalp dette?