Bugsering og bjergning

Bugsering

Opdateret 7/23/2018

Ved bugsering trækkes et køretøj efter et andet køretøj ved hjælp af et slæbetov.

Inden bugsering af bilen bør man undersøge, hvad den tilladte maksimumshastighed for bugsering er ifølge loven.

Aktiver bilens advarselsblinklys.

Fastgør bugserlinen i bugseringsøjet.

Lås ratlåsen op ved at sætte nøglen i tændingslåsen og foretage et langt tryk på START/STOP ENGINE-knappen - nøgleposition II aktiveres.

Fjernbetjeningen skal blive siddende i tændingslåsen under hele bugseringen.

Hold bugserlinen strakt, når trækbilen sænker farten, ved at holde foden let på bremsepedalen - så undgås hårde ryk.

Vær klar til at bremse for at standse.

Advarsel

  • Kontroller, at ratlåsen er låst op inden bugsering.
  • Fjernbetjeningen skal være i nøgleposition II - i position I er alle airbags deaktiverede.
  • Tag aldrig fjernbetjeningen ud af tændingslåsen, når bilen bugseres.

Advarsel

Bremse- og servostyring fungerer ikke, når motoren er slukket - det er nødvendigt at trykke ca. fem gange så hårdt på bremsepedalen, og styringen er betydeligt tungere end normalt.

Manuel gearkasse

Før bugsering:

Før gearstangen til frigear og udløs parkeringsbremsen.

Automatgear Geartronic

Vigtigt

Bemærk, at bilen altid skal bugseres, så hjulene ruller fremad.

  • Bugser ikke en bil med automatisk gearkasse ved hastigheder over 80 km/t(50 mph), og ikke længere end 80 km.

Før bugsering:

Før gearstangen til stilling N, og udløs parkeringsbremsen.

Starthjælp

Motoren må ikke trækkes i gang. Hvis batteriet er afladet, og motoren ikke vil starte, skal der bruges et hjælpebatteri, se Starthjælp.

Vigtigt

Katalysatoren kan blive beskadiget, når du forsøger at trække motoren i gang.


Hjalp dette?