Midlertidig dæklapning

Midlertidig dæklapning*

Opdateret 7/23/2018

Midlertidigt dæklapningssæt* (TMK - Temporary Mobility Kit) bruges til at lappe en punktering og kontrollere og justere lufttrykket. Lufttryk for bilens anbefalede dækstørrelse findes i den trykte instruktionsvejledning.

Det midlertidige dæklapningssæt består af en kompressor og en beholder med tætningsvæske. Med tætningen opnås en midlertidig reparation. Flasken med tætningsvæske skal udskiftes, inden holdbarhedsdatoen er overskredet, og efter brug. Tætningsvæsken tætner effektivt dæk, der er punkteret i slidbanen.

Note

Dæklapningssættet er kun beregnet til at forsegle dæk med en punktering i slidbanen.

Dæklapningssættet kan kun i begrænset omfang bruges til lapning af dæk med punktering i dæksiden. Dæk med større revner, sprækker el.lign. skader må ikke lappes med det provisoriske dæklapningssæt. Tilslut kompressoren til en af bilens 12 V-kontakter. Vælg den kontakt, der befinder sig nærmest det punkterede dæk.

Note

Kompressoren til midlertidig dæklapning er testet og godkendt af Volvo.


Hjalp dette?