Sæder

Bagsæder

Opdateret 7/23/2018

Bagsædets ryglæn og de ydre nakkestøtter kan slås ned. Midterpladsens nakkestøtter kan justeres efter passagerens højde.

Nakkestøtte på bagsædets midterplads

Juster støtten efter passagerens højde, så den om muligt dækker hele baghovedet. Skyd den opad efter behov.

For at få nakkenstøtten ned igen skal knappen (se illustration) trykkes ind, samtidig med at nakkestøtten trykkes forsigtigt ned.

Nakkestøtten kan indstilles i fem forskellige positioner.

Note

Sid ikke på midterpladsen med nakkestøtten slået helt ned.

Manuel nedslåning af de yderste nakkestøtter på bagsædet

Træk i låsehåndtaget nærmest nakkestøtten for at slå nakkestøtten fremad.

Nakkestøtten føres tilbage manuelt.

Advarsel

Nakkestøtterne skal være i låst stilling efter opslåning.

Nedslåning af bagsæderyglæn

Vigtigt

Når ryglænet skal slås ned, må bagsædets krusholder ikke være åben, og der må ikke være nogen genstande på bagsædet. Sikkerhedsselerne må heller ikke være sat i. Ellers kan der opstår skade på bagsædets indtræk.

Note

Det kan være nødvendigt at skyde forsæderne frem og/eller justere ryglænene op, for at de bageste ryglæn skal kunne vippes helt frem.

  • De to dele kan slås ned separat.
  • Hvis hele ryglænet skal foldes, skal de forskellige dele slås ned hver for sig.

Hvis den højre del skal slås ned: frigør nakkestøtten og juster den ned før midterpladsen, se det foregående afsnit "Nakkestøtte på bagsædets midterplads".

De ydre nakkestøtter slås automatisk ned, når ryglænene slås ned. Træk ryglænets spærrehåndtag op, og vip samtidig ryglænet frem. Et rødt mærke ved spærremekanismen viser, at ryglænet ikke længere er låst.

Note

Når ryglænet er slået ned, skal nakkestøtterne føres lidt frem for ikke at berøre sædehynden.

Opslåning foregår på den modsatte måde.

Note

Når ryglænet er slået tilbage igen, må den røde indikering ikke længere være vist. Hvis den stadig vises, er ryglænet ikke låst.

Advarsel

Kontroller, at ryglæn og nakkestøtter på bagsædet er sikkert låst efter opslåning.


Hjalp dette?